Schaffrath Robert

Citácia: Ozdín D., 2009-2019: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

      ☼ ? - † ?

- nemeckých zberateľ minerálov

- Robert Schaffrath bol nemecký zberateľ minerálov z 2. polovice 20. storočia.

Štítky majú mierne obdĺžnikový tvar a sú písané na tvrdom papieri (výkrese). Štítok má dve polia - horné s predtlačenými vybodkovanými šiestimi riadkami a spodné pole s menom a adresou majiteľa. Obidve polia sú od seba oddelené 1 mm hrubou čiernou čiarou. V dolnom poli etikety je predtlačené vo vrchnom riadku hrubým písmom pravdepodobne slovo "Minerals" a za ním bodkou oddelené meno "R O B E R T  S C H A F F R A T H". V spodnom riadku je predtlačená adresa a telefónne číslo "FRANKFURT A. M. · HAUSENER WEG 37 · TEL. 78 25 47". Štítky sú vyplňované modrým perom. Vpravo dole na štítku je uvedená cena v západonemeckých markách.

Robert Schaffrath

   Odstrihnutá etiketa z rokov 1960 - ~1995 (62 x 50 mm). Zbierka D. Ozdín (Bratislava, Slovensko).

 

Referencie:

-

Späť na začiatok stránky