Aktualizácia 20. 5. 2022
Slovenská verzia
English version
© Daniel Ozdín

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska

  
Mineralogické štítky

        Zberatelia a obchodníci          

        Múzeá
        Univerzitné a iné školské zbierky
        Iné zbierky (geol. ústavy, kláštory...)
        
Neidentifikované štítky            
  
 Kultové minerály
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)
      M
ineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Mineralogické štítky/Mineralogical labels

Na tejto stránke sú mineralogické štítky len s minerálmi zo Slovenska. Do tejto databázy je možné vstúpiť poslaním farebnej fotografie štítku s informáciou o jeho veľkosti a majiteľovi zbierky na adresu daniel.ozdin@uniba.sk.

Zberatelia a obchodníci/Collectors and dealers
Adamec Vlastimil Bancík Tomáš Cilen Joe Dakota Matrix Minerals → Loomis
Andráši Ivan Baumstark Manfred Conklin Lawrence Henry (Jr.) Damour Augustin Alexis
Antala Miroslav Béhier Jean Cseh Lajos Desfours-Walderode
Ashmead S. Běluša Jan   Dojčanský Ľudovít
  Bement Clarence Sweet   Dory
  Berger Anton   Drexler Radoslav
  Bernard Jan Hus   Droop Carl
  Böhm Julius   Drown Emily Darling
  BÖHM & WIEDEMANN   Ďuďa Rudolf
  Bothár Samuel    
  Breitfeld Uta & Deil Thomas    
       
von Eckermann Harry Foote Albert Edward Gagarin Gregory von Habsburg-Lotrinský Stephan
English George Letchworth Francke Hugo Garbari Giuseppe HEIDELBERGER MINERALIEN-COMPTOIR
  Franz Alex Gerl Karlheinz Heeren Rolf
  Fuchs W.   Heuland Henry
      Horský Stanislav
      Hupperichs Leon
      Hurný Jozef  
      Hykš Jan
      Hyršl Jaroslav
       
Infanger Carl Jaklin Hans KAISER Lavinsky Rob
  Jahn Ján von Karabaczek Hans J. Ritter Libant Vladimír
  Jelínek Jaromír Karabelly Jozef Loomis Thomas
    Kľap Matúš Lottermoser C.
    Kolesar Peter  
    Konietzny-Enden Theophil  
    Kopeček Jar.  
    Košuth Marián  
    KRANTZ  
       
Michalski Steffen Nikischer Anthony J. Otter Lothar Pauliš Petr
Moss T. F.   Ozdín Daniel Peták Branislav 
      Pistulka D. I. 
      Pitlík R.
       
Quinn Leo Rand Theodore Dehon Sakmár Jozef THAMES VALLEY MINERALS
  Rewitzer Christian Saxlehner K. Tuček Peter
  Rimington John Wilson Col.  Sečkár Peter  
    Semrád Peter  
    Seybert Henry  
    Schaffrath Robert  
    Scholz Adolf  
    Schröder Hans - Peter  
    Schrom Peter  
    Sláma Pavel  
    Staute Hermann  
    Streda Rezső  
    Staute Hermann  
    Stürtz Bernard  
    Špalek Jiří  
    Števko Martin  
       
Uher Pavel Vaux William Sansom Weinfurter Emil X
  Vojtek Jan WENDEL MINERALS  
  Vrzal Bohumil WILDABOUT ROCKS  
    Wilson Thomas Bellerby  
Yedlin Neal Zipser Christian Andreas    
  Zodac Peter    
Späť na začiatok stránky
Múzeá/Museums
Banská Bystrica Slovensko Stredoslovenské múzeum, Tihányiovský kaštieľ
Banská Štiavnica Slovensko Slovenské banské múzeum
Bratislava Slovensko Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum
Brno Česká republika Moravské zemské muzeum
Budapešť Maďarsko Magyar Nemzeti Múzeum
Liptovský Mikuláš Slovensko Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva   
Londýn Veľká Británia Natural History Museum
Moskva Rusko Vernadsky State Geological Museum
Praha Česká republika Národní muzeum
Viedeň Rakúsko Naturhistorisches museum
Späť na začiatok stránky
Univerzitné a iné školské zbierky/University and other school collections
Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Slovensko)
Banská Štiavnica (Banícka Akadémia, Slovensko)
Freiberg (Mineralien Niederlage, Nemecko)
Hannover (Leibniz Universität Hannover, Nemecko)
Košice (Technická Univerzita, Košice, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií)
Philadelphia (Academy of Natural Sciences of Philadelphia, USA)
Praha I (Karlova Univerzita, Česká republika)
Praha II (Vysoká škola chemicko-technologická, Česká republika)
Späť na začiatok stránky
Iné zbierky (geologické ústavy, kláštory, spolky, kluby atď.)/Other collections (geological institutes, cloisters, associations, clubs etc.)
Geologické laboratóriá SAV v Bratislave (Slovensko)
Kaiserliche und Königliche geologische Reichsanstalt, Viedeň (Rakúsko)
Kláštor Melk (Rakúsko)
Verein für Naturkunde zu Presburg (Slovensko)
Späť na začiatok stránky
Neidentifikované štítky/Unidentified labels
N1   N2   N3   N4   N5   N6   N7   N8   N9   N10   N11   N12   N13   N14   N15   N16   N17   N18   N19   N20   N21   N22   N23   N24   N25   N26   N27   N28   N29   N30
Späť na začiatok stránky