Aktualizácia 20. 5. 2022
Slovenská verzia
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska
  
Mineralogické štítky

  
Kultové minerály
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
 

 

                              Kontakt

 
Daniel Ozdín

 Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

 
 

Adresa:

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
  • Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie                                     
  • Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava                               
  • miestnosť: G-324 (pavilón G)
  • Tel. č.: 00421-2-904 9366; mobil: 00421-905 554 776
  • E-mail: daniel.ozdin@gmail.com