Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
 

 
Mineralogické databázy a softvéry

Mineralogické databázy: American mineralogist crystal structure database (RRUFF), ATHENA, BRGM atlas minéralogique, COD, EUROMIN, MINCRYST, MINDAT, Mineralienatlas, MINMAX, Virtual atlas of opaque and ore minerals in their associations, WEBMINERAL

Mineralogické softvéry: SHAPE, Triplot

American Mineralogist Crystal Structure Database (RRUFF)
- americká vedecká databáza minerálov obsahujúca najmä údaje o Ramanových spektrách, rtg a štruktúrnych údajoch a chemizme minerálov. http://rruff.geo.arizona.edu/rruff/

Späť na začiatok stránky

ATHENA MINERALOGY
- veľmi dobrá švajčiarska databáza minerálov pracovníka katedry mineralógie Univerzity v Ženeve, obsahujúca základné údaje o mineráloch (názov, kryštalochemický vzorec, kryštálová sústava, zaradenie do mineralogického systému, citácia a typová lokalita). Databáza je výborná najmä na vyhľadávanie minerálov podľa názvu minerálu, chemického zloženia (stačí zadať časť prvkov obsahujúcich vzorec minerálu) alebo typovej lokality. Farebné fotografie minerálov sú tiež súčasťou databázy. http://athena.unige.ch/athena/mineral/search.html#

Späť na začiatok stránky

BRGM ATLAS MINÉRALOGIQUE
- veľmi dobrá mineralogická databáza poprednej francúzskej geologickej inštitúcie (BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières) robená vo forme atlasu s farebnými fotografiami minerálov (aj v prechádzajúcom, aj v odrazenom svetle, pri 1 nikole aj pri skrížených nikoloch) s množstvom najmä základných informácií o mineráloch. Databáza je veľmi vhodná pre vysokoškolských študentov mineralógie ako aj geológov v praxi používajúcich polarizačný mikroskop. Databáza je len vo francúzskom jazyku. http://webmineral.brgm.fr:8003/mineraux/Main.htmlSpäť na začiatok stránky   

 

CRYSTALLOGRAPHY OPEN DATABASE (COD)
- popredná svetová kryštalografická databáza minerálov vedeckého charakteru. http://www.crystallography.net/

Späť na začiatok stránky

EUROMIN
- dobrá francúzska databáza minerálov s údajmi o histórii opisu minerálov (autori prvoopisu, rok opisu minerálu, etymológia názvu, typová lokalita), o chemických, kryštalografických, optických a fyzikálnych vlastnostiach a doplňujúcim údajom sú aj citácie. Farebné fotografie minerálov nie sú priamo súčasťou tejto databázy. http://euromin.w3sites.net/mineraux/accueil.html

Späť na začiatok stránky

MINCRYST
- dobrá ruská vedecká databáza rtg difrakčných záznamov minerálov. http://database.iem.ac.ru/

Späť na začiatok stránky

MINDAT
- najlepšia web stránka pre zberateľov minerálov s množstvom fotografií minerálov, veľmi dobrou databázou, diskusným fórom atď. Databáza je veľmi cenná pre uvedenie viacerých historických, či synonymických názvov minerálov. Databáza obsahuje zároveň najväčšie množstvo lokalít minerálov. Do galérie fotografií minerálov prispievajú hojne aj slovenskí zberatelia. http://www.mindat.org

Späť na začiatok stránky

MINERALIENATLAS
- veľmi dobrá nemecká encyklopedická databáza resp. atlas minerálov s veľkým množstvom fotografií a informácií o mineráloch, ktoré v iných veľkých databázach chýbajú. Bohato sú zastúpené a aj vysvetlené variety minerálov. Okrem toho stránka je tvorená aj ako lexikon obsahujúci ďalšie veľké množstvo údajov a informácií o mineralógoch, zberateľoch, baníctve atď. http://www.mineralienatlas.de

Späť na začiatok stránky

MINMAX
- celkom dobrá mineralogická databáza zameraná najmä na systematiku a lokality minerálov. Zaujímavosťou sú údaje o vzácnosti minerálov na jednotlivých lokalitách. Datábaza obsahuje aj množstvo fotografií minerálov. http://www.minmax.net/

Späť na začiatok stránky

VIRTUAL ATLAS OF OPAQUE AND ORE MINERALS IN THEIR ASSOCIATIONS
- anglický špecializovaný internetový atlas opakných a rudných minerálov s veľkým množstvom fotografií z nábrusov resp. výbrusov v polarizačnom mikroskope. Na porovnanie sa tu vyskytujú aj fotografie geologických preparátov pokrytých vrstvou uhlíka. http://www.smenet.org/opaque-ore/

Späť na začiatok stránky

WEBMINERAL
- vynikajúca pravdepodobne najlepšia a exaktnými údajmi najviac doplňovaná mineralogická databáza na Internete. Obsahuje 4442 (stav k 2.8.2009) opisov minerálov. Údaje o mineráloch, obsahujú okrem názvu a jeho pôvodu, chemického zloženia a typovej lokality aj údaje o kryštálovej štruktúre, rtg zázname, fyzikálnych a optických vlastnostiach a zaradenie do mineralogických systémov (Strunzov a Danu). Súčasťou databázy sú aj farebné fotografie minerálov. http://www.webmineral.com/

Späť na začiatok stránky

Softvér
SHAPE
- softvér na zobrazovanie štruktúry minerálov s pozíciami atómov, morfológie kryštálov atď... http://www.shapesoftware.comSpäť na začiatok stránky

 

TRIPLOT
- program na tvorenie trojuholníkových diagramov  http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s342401.html Späť na začiatok stránky