Aktualizácia 20. 5. 2022
Slovenská verzia
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska
  
Mineralogické štítky

  
Kultové minerály
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Minerály v elektrónovom mikroskope

Na tejto stránke sú fotografie analyticky overených minerálov Slovenska z rastrovacieho elektrónového mikroskopu alebo z mikrosondy.

B - bizmutinit-gladit, D - dawsonit, F - farmakosiderit, fluórapatit, G - galenit, H - hauerit, CH - chalkopyrit, chlórargyrit, K - kalcit, kremeň, kuprit, M - millerit, O - olivenit, P - polybazit, pseudomalachit, pyromorfit, R - reichenbachit, S - schafarzikit, siderit, T - tetradymit, W - wavellit, wulfenit.
Bizmutinit-gladit  Bi2S3-PbCuBi5S9
Zmesná ihlička bizmutinitu s gladitom (?) - Vyšná Boca, Slovensko Zmesná ihlička bizmutinitu s gladitom (?) - Vyšná Boca, Slovensko          
Vyšná Boca - Paurovská, Slovensko Vyšná Boca - Paurovská, Slovensko          
Späť na začiatok stránky
Dawsonit  NaAl(CO3)(OH)2
Dawsonit - Záblatie, Slovensko            
Záblatie, Slovensko            
Späť na začiatok stránky
Farmakosiderit  KFe3+4(AsO4)3(OH)4·6-7H2O
Farmakosiderit - Vyšná Boca, Slovensko            
Vyšná Boca - Rovienky, Slovensko            
Späť na začiatok stránky
Galenit  PbS
Galenit na sfalerite - Kremnica, Slovensko Galenit na sfalerite - Kremnica, Slovensko Galenit na sfalerite - Kremnica, Slovensko Galenit na sfalerite - Kremnica, Slovensko Galenit - Banská Štiavnica, Slovensko (zväčš. 600x)    
Kremnica, Slovensko Kremnica, Slovensko Kremnica, Slovensko Kremnica, Slovensko Banská Štiavnica, Slovensko    
Späť na začiatok stránky
Fluórapatit  Ca5(PO4)3F
Fluórapatit - Župkov, Slovensko Fluórapatit - Župkov, Slovensko Fluórapatit - Župkov, Slovensko Fluórapatit - Župkov, Slovensko Fluórapatit - Župkov, Slovensko Fluórapatit - Župkov, Slovensko  
Župkov, Slovensko Župkov, Slovensko Župkov, Slovensko Župkov, Slovensko Župkov, Slovensko Župkov, Slovensko  
Späť na začiatok stránky
Hauerit  MnS2
Hauerit - Vígľašská Huta-Kalinka            
Vígľašská Huta-Kalinka, Slovensko            
Späť na začiatok stránky
Chalkopyrit  CuFeS2
Chalkopyrit - Kremnica, Slovensko            
Kremnica, Slovensko            
Späť na začiatok stránky
Chlórargyrit  AgCl
Chlórargyrit - Bratislava, Panská ulica, Slovensko Chlórargyrit - Bratislava, Panská ulica, Slovensko Chlórargyrit - Bratislava, Panská ulica, Slovensko Chlórargyrit - Bratislava, Panská ulica, Slovensko Chlórargyrit - Bratislava, Panská ulica, Slovensko    
Bratislava, Slovensko Bratislava, Slovensko Bratislava, Slovensko Bratislava, Slovensko Bratislava, Slovensko    
Späť na začiatok stránky
Kalcit  CaCO3
Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko
Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko
Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko
Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko
Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko Kalcit - Gemerská Ves, Slovensko
Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko Gemerská Ves, Slovensko
Späť na začiatok stránky
Kremeň  SiO2
Kremeň - Župkov, Slovensko Kremeň - Župkov, Slovensko          
Župkov, Slovensko Župkov, Slovensko          
Späť na začiatok stránky
Kuprit  Cu+2O
Kuprit, Ľubietová-Podlipa, Slovensko Kuprit, Ľubietová-Podlipa, Slovensko Kuprit, Ľubietová-Podlipa, Slovensko        
Ľubietová - Podlipa, Slovensko Ľubietová - Podlipa, Slovensko Ľubietová - Podlipa, Slovensko        
Späť na začiatok stránky
Millerit  NiS
Millerit - Nižná Slaná, Slovensko (zväčš. 86x)            
Nižná Slaná, Slovensko            
Späť na začiatok stránky
Olivenit  Cu2+2(AsO4)(OH)
Olivenit - Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Olivenit - Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Olivenit - Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Olivenit - Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Olivenit - Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Olivenit - Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Olivenit - Ľubietová - Svätodušná, Slovensko
Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Ľubietová -  Svätodušná, Slovensko Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Ľubietová - Svätodušná, Slovensko Ľubietová - Svätodušná, Slovensko
Späť na začiatok stránky
Polybazit  (Ag,Cu)16Sb2S11
Polybazit - Kremnica - Šturec, Slovensko Polybazit - Kremnica - Šturec, Slovensko Polybazit - Kremnica - Šturec, Slovensko Polybazit - Kremnica - Šturec, Slovensko Polybazit - Kremnica - Šturec, Slovensko Polybazit - Kremnica - Šturec, Slovensko  
Kremnica - Šturec, Slovensko Kremnica - Šturec, Slovensko Kremnica - Šturec, Slovensko Kremnica - Šturec, Slovensko Kremnica - Šturec, Slovensko Kremnica - Šturec, Slovensko  
Späť na začiatok stránky
Pseudomalachit  Cu2+5(PO4)2(OH)4
 
Henclová, Slovensko Henclová, Slovensko Henclová, Slovensko Henclová, Slovensko Henclová, Slovensko Henclová, Slovensko  
Späť na začiatok stránky
Pyromorfit  Pb5(PO4)3Cl
Pyromorfit - Valská Belá, Slovensko Pyromorfit - Valská Belá, Slovensko Pyromorfit - Valská Belá, Slovensko Pyromorfit - Valská Belá, Slovensko      
Valaská Belá, Slovensko Valaská Belá, Slovensko Valaská Belá, Slovensko Valaská Belá, Slovensko      
Späť na začiatok stránky
Reichenbachit  Cu2+5(PO4)2(OH)4
Reichenbachit - Ľubietová-Podlipa, Slovensko Reichenbachit na pseudomalachite - Ľubietová, Slovensko          
Ľubietová - Podlipa, Slovensko Ľubietová - Podlipa, Slovensko          
Späť na začiatok stránky
Schafarzikit  Fe2+Sb3+2O4
Schafarzikit - Pernek            
Pernek, Slovensko            
Späť na začiatok stránky
Siderit  Fe2+CO3
Siderit - Handlová Siderit - Handlová          
Handlová, Slovensko Handlová, Slovensko          
Späť na začiatok stránky
Tetradymit  Bi2Te2S
Tetradymit - Župkov,Slovensko Tetradymit - Župkov,Slovensko Tetradymit - Župkov,Slovensko        
Župkov, Slovensko Župkov, Slovensko Župkov, Slovensko        
Späť na začiatok stránky
Wavellit  Al3(PO4)2(OH,F)3·5H2O
Wavellit - Vígľašská Huta-Kalinka, Slovensko            
Vígľašská Huta-Kalinka, Slovakia            
Späť na začiatok stránky
Wulfenit  PbMoO4
Wulfenit - Valaská Belá, Slovensko Wulfenit - Valaská Belá, Slovensko Wulfenit - Valaská Belá, Slovensko        
Valaská Belá, Slovensko Valaská Belá, Slovensko Valaská Belá, Slovensko        
Späť na začiatok stránky