Aktualizácia 20. 5. 2022
Slovenská verzia
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska
  
Mineralogické štítky
   Kultové minerály
       
Definícia
        Kultové minerály                  
        Potenciálne kultové minerály  
        Regionálne kultové minerály   
        Hodnotenie
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Kultové minerály Slovenska

Kultové minerály sú také minerály, ktoré spĺňajú nasledovné 4 kritériá:

1. vysoká kvalita vzorky, všeobecná známosť, výnimočnosť alebo estetický vzhľad

2. výnimočnosť presahujúca územie Slovenska

3. najmenej 4x zverejnenie (najmä vo forme fotografií) rozličnými prvými autormi

4. bodové ohodnotenie najmenej 4 body

Ostatné minerály, ktoré zatiaľ nespĺňajú všetky 4 kritériá, ale majú možnosť ich splniť, sú zaradené medzi potenciálne kultové minerály. Regionálne kultové minerály sú minerály z územia Slovenska, ktorých vedecká, historická alebo estetická hodnota nenadobúda stredoeurópske, či väčšie rozmery. Minerály sú zoradené podľa počtu bodov, ktoré získali za ich uverejnenie v rôznych obrazových alebo tlačených médiách. Pod bodmi v zátvorke je počet zverejnení. Hodnotiaca tabuľka je tu. Do hodnotenia minerálov nebudú zaradené fotografie minerálov z aukcií minerálov, predajných internetových obchodov, predajných katalógov a pod.

 
KULTOVÉ MINERÁLY
Por. Fotografia Minerál a lokalita Zbierka

Body

1. OPÁL var. drahý (Dubník) [Harlekýn] Naturhistorisches Museum, Viedeň, Rakúsko 11,0 b

(12)

2.

KREMEŇ var. žezlový ametyst (Banská Štiavnica)

Národní muzeum, Praha, Česká republika

9,5 b

(8)

3. OPÁL var. drahý a antimonit (Dubník) Daniel Ozdín, Bratislava, Slovensko 8,1 b

(9)

4. Schafarzikit (Pernek) SCHAFARZIKIT (Pernek) Národní muzeum, Praha, Česká republika 6,6 b

(6)

5. Euchroit (Ľubietová - Svätodušná) EUCHROIT (Ľubietová - Svätodušná) súkromná zbierka 5,0 b

(5)

6. ANTIMÓN (Pezinok) Daniel Ozdín, Bratislava, Slovensko 4,9 b

(5)

7. KREMEŇ var. chalcedón (Osrblie, Tri Vody) Národní muzeum, Praha, Česká republika 4,3 b

(5)

8. VALENTINIT (Pernek) Národní muzeum, Praha, Česká republika 4,0 b

(4)

Späť na začiatok stránky
POTENCIÁLNE KULTOVÉ MINERÁLY
Por. Fotografia Minerál a lokalita Zbierka

Body

1.   DEVILLÍN (Špania Dolina) Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika 4,7 b

(4)

2. TETRADYMIT (Župkov) Národní muzeum, Praha, Česká republika 4,2 b

(5)

3. HODRUŠIT (Hodruša-Hámre) Martin Števko, Bratislava, Slovensko 3,9 b

(5)

4.   HÜBNERIT (Chyžné - Herichová) ex. Ján Kantor, Bratislava, Slovenská republika 3,9 b

(3)

5. KREMEŇ (Banská Štiavnica) Kláštor Melk, Rakúsko 3,7 b

(6)

6.-12.  

BARIT var. wolnýn (Krásnohorské Podhradie)

Východoslovenské múzeum, Košice, Slovensko

3,6 b

(3)

6.-12. Celestín (Špania Dolina) CELESTÍN (Špania Dolina) Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika 3,6 b

(3)

6.-12.

DEVILLÍN (Špania Dolina)

Naturhistorisches Museum, Viedeň, Rakúsko

3,6 b

(3)

6.-12.   FARMAKOSIDERIT (Nová Baňa) Banícke múzeum, Rožňava, Slovensko 3,6 b

(3)

6.-12. Hauerit na sadrovci (Vígľašská Huta - Kalinka)

HAUERIT (Vígľašská Huta - Kalinka)

Národní muzeum, Praha, Česká republika

3,6 b

(3)

6.-12. Hodrušit (Hodruša-Hámre)

HODRUŠIT (Hodruša-Hámre)

súkromná zbierka, Česká republika

3,6 b

(3)

6.-12.

TETRADYMIT (Župkov)

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

3,6 b

(3)

13.

GALENIT (Banská Štiavnica)

Národní muzeum, Praha, Česká republika

3,2 b

(4)

14.   OPÁL var. drahý (Dubník) Národní muzeum, Praha, Česká republika 3,0 b

(2)

15.

DEVILLÍN (Špania Dolina)

Národní muzeum, Praha, Česká republika

2,7 b

(3)

16.-17. Hauerit na sadrovci (Vígľašská Huta - Kalinka)

HAUERIT (Vígľašská Huta - Kalinka)

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, Slovensko

2,4 b

(2)

16.-18.  

INEZIT (Hodruša-Hámre)

P. Černý, Příbram, Česká republika

2,4 b

(2)

18. KERMEZIT (Pezinok) Peter Huber, Wiener Neustadt, Rakúsko 1,1 b

(2)

Späť na začiatok stránky
REGIONÁLNE KULTOVÉ MINERÁLY
Por. Fotografia Minerál a lokalita Zbierka

Body

1. KERMEZIT (Chyžné) Martin Števko, Bratislava, Slovensko 9,0 b

(11)

2. BARIT (Banská Štiavnica - Šobov) Daniel Ozdín, Bratislava, Slovensko 6,4 b

(6)

3. KERMEZIT (Pezinok) Martin Števko, Bratislava, Slovensko 5,9 b

(5)

4. ZLATO (Magurka) Liptovské múzeum, Ružomberok, Slovensko 5,6 b

(5)

5.

METACINABARIT (Merník)

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

5,1b

(4)

6. GOLDMANIT (Pezinok - Rybníček) Daniel Ozdín, Bratislava, Slovensko 5,0 b

(6)

7. Sfalerit (Banská Štiavnica) SFALERIT (Banská Štiavnica) Národní muzeum, Praha, Česká republika 4,9 b

(4)

8.-9.

ALBIT (Rožňava)

Banícke múzeum, Rožňava, Slovensko

4,6 b

(4)

8.-9. Senarmontit (Pernek) SÉNARMONTIT (Pernek) Národní muzeum, Praha, Česká republika 4,6 b

(4)

10. Devillín (Špania Dolina) DEVILLÍN (Špania Dolina) Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika 4,2 b

(3)

11. ARAGONIT (Špania Dolina) Národní muzeum, Praha, Česká republika 3,8 b

(3)

12.-13.

BARIT var. wolnýn (Krásnohorské Podhradie)

Dušan Peterec, Košice, Slovensko

3,7 b

(3)

12.-13. Pseudomalachit (Ľubietová - Podlipa) PSEUDOMALACHIT (Ľubietová) Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika 3,7 b

(3)

14.-16. Brandholzit (Pernek)

BRANDHOLZIT (Pernek)

Národní muzeum, Praha, Česká republika

3,6 b

(3)

14.-16.  

POLYBAZIT (Banská Štiavnica)

Ex. Zdeněk Mrázek, Praha, Česká republika

3,6 b

(3)

14.-16.  

PYRARGYRIT (Banská Štiavnica)

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

3,6 b

(3)

17.

ALBIT (Rožňava)

Východoslovenské múzeum, Košice, Slovensko

3,4 b

(3)

18. KREMEŇ var. žezlový ametyst (Banská Štiavnica) Martin Števko, Bratislava, Slovensko 3,2 b

(3)

19.-20. Fluorit (Banská Štiavnica) FLUORIT (Banská Štiavnica) Ladislav Turecký, Bratislava, Slovensko 3,1 b

(3)

19.-20.   PYRIT (Banská Štiavnica) Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, Slovensko 3,1 b

(3)

21. KREMEŇ var. jaspis (Zemplín) Rudolf Ďuďa, Košice, Slovensko 2,8 b

(3)

Späť na začiatok stránky
Hodnotenie
Fotografia* na titulnej strane knihy dostupnej v kníhkupectvách: 1,8 b
Farebná fotografia na titulnej stránke popredného zberateľského časopisu (Lapis, Mineralogical Record): 1,7 b
Farebná fotografia na titulnej stránke zberateľského alebo vedeckého časopisu: 1,5 b

Farebná fotografia uverejnená na veľkoplošnom bilboarde, reklamnom plagáte na zástavke alebo na hromadných dopravných prostriedkoch: 1,5 b

Farebná fotografia uverejnená v kalendári: 1,4 b
Farebná fotografia ako "Foto dňa" na najnavštevovanejšom mineralogickom portály www.mindat.org: 1,4 b
Minerál alebo vzorka s výnimočnou históriou (dar významných štátnikov; viacero náhodných udalostí súvisiacich so vzorkou atď.) 1,3 b
Minerál zobrazený v televízii (správy, relácie, filmy, reklamy a pod.): 1,3 b
Farebná fotografia na pohľadnici, informačnom repolere alebo na školských pomôckach (napr. posteri): 1,3 b
Farebná fotografia v odbornej knihe alebo učebnici: 1,2 b
Farebná fotografia v zberateľských a iných nevedeckých časopisoch a v novinách: 1 b
Farebná fotografia v príležitostnej publikácii alebo propagačnom materiále: 1 b
Farebná fotografia vo vedeckej knihe: 1 b
Víťaz medzinárodnej súťaže (aj na Internete; za medzinárodnú sa považuje vtedy, keď sa zúčastnia najmenej 3 štáty): 1 b
Farebná fotografia minerálu ako hlavný motív na plagáte výstavy s dobou trvania najmenej 3 mesiace: 1 b
Farebná fotografia minerálu ako potlač odevu: 0,9 b
Farebná fotografia vo vedeckých časopisoch: 0,7 b
Farebná fotografia uverejnená na Internete (domovská stránka autora fotografie): 0,7 b
Víťaz domácej súťaže (aj na Internete; + súťaže, kde účastníci sú najmenej z 2 krajín a počet súťažiacich je viac ako 10): 0,5 b
Čiernobiela fotografia v publikovanom časopise alebo knihe: 0,4 b

Farebná fotografia uverejnená na Internete (fotografia na inej web stránke): 0,3 b

Minerál, ktorý je spomínaný v knihách, časopisoch alebo novinách a nie je tam fotografia (za každú zmienku): 0,2 b
Dodatkové hodnotenie fotografií (nepublikované správy, práce (aj postupové), almanachy klubov, plagáty krátkodobých podujatí (búrz a pod.) atď.): 0,2 b
* - za fotografiu sa pokladajú obrázky tej istej vzorky alebo aj jej častí
Späť na začiatok stránky