Aktualizácia 20. 5. 2022
Slovenská verzia
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky 
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky
  
Kontakt
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Novinky
 
Nová kniha Minerály Slovenska               

30.11.2012

Od konca novembra 2012 je v predaji nová kniha autorov Rudolfa Ďuďu a Daniela Ozdína Minerály Slovenska. Kniha je plnofarebná z takmer 550 obrázkami a má 480 strán, z toho 26 strán použitej literatúry, náklad 800 ks. V knihe sú opísané a klasifikované doteraz všetky minerály opísané na území Slovenska (viac ako 800 minerálnych druhov). Publikácia obsahuje aj kapitoly o typových mineráloch Slovenska, meteoritoch, významných mineralógoch pôsobiacich na našom území od historických čias dodnes, o vývoji zberateľstva na našom území a zberateľoch, ako aj stručnej geológii, metalogenéze a mineralogicky najbohatších lokalitách Slovenska. Kniha stojí ~40-45,- € (pre členov Slovenskej mineralogickej spoločnosti 32,- €).

 
Vyšla Geologická mapa Malých Karpát

16.7.2011

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) vydal dlho očakávanú Geologickú mapu Malých Karpát v mierke 1:50 000. Kúpiť sa dá v obchode na prízemí ŠGÚDŠ pri vchode do budovy. Jej cena je 6,30,- €. Geologicky zmapované územie zaberá oblasť od Bratislavy - Devína po Trstín a Rozbehy. Z geomorfologického hľadiska zaberá zmapované územie Malých Karpát len oblasť Pezinských Karpát, Brezovské Karpaty s priľahlou časťou Čachtických Karpát sú súčasťou inej geologickej mapy.

 
Články o slovenských lokalitách a mineráloch v časopise Lapis     

25.4.2011

Zoznam článkov o slovenských mineráloch a lokalitách v českom časopise Minerál (M) a v nemeckom Lapise (L) v roku 2010 (v zátvorke je číslo časopisu).
l
Bačík P. & Uher P.: Výskyt vzácnych silikátových minerálov s obsahom REE, V a Cr na lokalite Pezinok - Rybníček. (M5)
Kúšik D.: Historický nález vivianitu z Dobšinej. (M4)
Orvošová M.: Mineralogické zaujímavosti jaskýň v okolí Dobšinej. (M4)
Ozdín D.: Minerály z Dobšinej v starých zbierkach a na historických štítkoch. (M5)
Ozdín D. & Dojčanský Ľ.: Aragonity dobšinských ložísk. (M4)
Ozdín D. & Sečkár P.: Dobšinská ľadová jaskyňa - lokalita najkrajších slovenských zlepencov. (M4)
Ozdín D. & Števko M.: Unikátny výskyt achátov v serpentinizovaných peridotitoch v Dobšinej. (M4)
Ozdín D. & Uher P.: Jakobsit pri Dobšinskej ľadovej jaskyni - mýtus alebo realita?. (M4)
Peterec D.: História baníctva v Dobšinej. (M4)
Sečkár P., Bancík T., Krupa M.: Striebornáče z Kremnice. (M4)
Števko M., Bálintová T., Turecký L.: Euchroit-Neufunde und seltene Kupfermineralien aus Farbiste bei Poniky, Slowakei. (L6)
Števko M. & Turecký L.: Mineralógia antimonitovej mineralizácie na lokalite Hlboká dolka pri Dobšinej. (M4)
Turecký L. & Števko M.: Niklové, kobaltové a arzénové minerály v Dobšinej. (M4)
Uher P.: Spinel - pleonast z klasickej lokality horečnatých skarnov v Úškrtovej doline pri Hodruši-Hámroch (Štiavnické vrchy). (M1)
Uher P. & Novák M.: Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů. (M1)
Uher P. & Ozdín D.: Minerály serpentinitového lomu v Dobšinej. (M4)
Uher P. & Novák M.: Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů. (1)

 
Výstava: Meď a minerály medi  

25.4.2011

Na Technickej Univerzite Baníckej Akadémie vo Freibergu v Nemecku je od 10. júna 2010 do 30. júna 2011 výstava "Meď a minerály medi".
 

 
1. Medzinárodná MINDAT.ORG konferencia

22.11.2010

10.-17. júla 2011 sa v Poľskom dolnosliezskom meste Lwówek Śląski uskutoční 1. Medzinárodná konferencia MINDAT.ORG. Jej súčasťou bude prebiehajúca výstava a burza minerálov, exkurzie na 3 lokality achátov v Pogórzach Kaczawskich, pegmatity na svetoznámej lokalite Strzegom a do medenej bane v meste Lubin, mineralogické prezentácie s pivom ("Cesta po Madagaskare", "Cestovanie cez Peru", "Čo je horúce v mineráloch v r. 2010-2011" a "Zbieranie na poloostrove Kola v Rusku"), posterové prezentácie, 4 workshopy ("Fotografovanie minerálov - aparatúra, techniky" a "Fotografovanie minerálov - praktický kurz" so svetoznámym fotografom minerálov Jeffrey Scovilom a "Mindat.org workshop. Prispievanie, opravovanie, vylepšovanie stránky" a "Mindat.org workshop - progresívne techniky" s Joylon Ralphom - autorom tejto najrozsiahlejšej mineralogickej stránky). Súčasťou tejto veľkolepej akcie bude aj "Big Party" s poľskými zberateľmi, živá hudba v centre mesta a záverečný ceremoniál s ohňostrojom. Ďalšie informácie možno získať na stránke www.mindatconference.org, e-maily conference@mindat.org a na poľskom telefónnom čísle +48-507 038 876.

 
Články o slovenských lokalitách a mineráloch v časopise Minerál v roku 2009

28.8.2010

Zoznam článkov o slovenských mineráloch a lokalitách v českom časopise Minerál v roku 2009 (v zátvorke je číslo časopisu).
l
Peterec D.: História baníctva v Rožňave. (5)
Ozdín D.: História wolnýnu z lokality "Betlér". (5)
Števko M., Bálintová T., Turecký L.: Mineralógia ložiska Mária-baňa. (5)
Števko M. & Bálintová T.: Mineralógia ložiska Rožňava-baňa. (5)
Peterec D. & Ďuďa R.: Mangánová mineralizácia na lokalite Čučma. (5)
Uher P. & Števko M.: Apatitovo-vzácnozeminovo-uranová mineralizácia v Čučme pri Rožňave. (5)
Ozdín D.: Antimonitové ložisko Čučma. (5)
Števko M.: Nový nález goethitu na ložisku Mních pri Rožňavskom Bystrom. (5)
Kyseľa J. S.: Čarovne krásna Kvetnica pri Poprade. (5)
Gramblička R.: Konečne Ľubietová. (5)

 
Našli sa úlomky meteoritu, ktorý bol pozorovaný na východnom Slovensku 28. marca 2010!                    

03.4.2010

Do konca marca 2010 našli slovenskí astronómovia 64 úlomkov meteoritu, ktorý bol pozorovaný z viacerých miest najmä na východnom Slovensku pred polnocou (23:24 SEČ) 28. februára 2010. Úlomky boli nájdené pri obci Vyšný Klátov, kde vedci spolu so študentami postupne prehľadávali les a lúky v okolí obce. Celková hmotnosť úlomkov je zatiaľ 3,92 kg, najväčší kus meria 11,8 cm a má hmotnosť 2,19 kg. Meteorit z Vyšného Klátova je zatiaľ len 15. na svete, ktorému bude možné presne vypočítať dráhu letu, nakoľko bol zachytený z niekoľkých miest v Európe. Podľa posledných výskumov ide o obyčajný chondrit H5.
l
Odkazy na nález meteoritu pri Vyšnom Klátove:
http://korzar.sme.sk/c/5310123/astronomovia-nasli-pri-vysnom-klatove-zvysky-meteoritu.html
http://www.ta3.com/sk/reportaze/149079_astronomovia-nasli-vo-vysnom-klatove-zvysky-meteoritu

 
"Otvorená" štôlňa vo Vyšnej Boci - Paurovskej

13.3.2010

12. marca sa prepadla časť štátnej cesty č. 72 vedúcej z Vyšnej Boce smerom na Čertovicu do štôlne nachádzajúcej sa tesne pod ňou. Informácie o tejto udalosti priniesli vo večernom spravodajstve STV1, TV JOJ aj Markíza.
l
STV:
http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/spravy-stv/ (Správy STV zo dňa 12.3.2010; názov príspevku: Staré štôlne ohrozili cestu)
TV JOJ: http://televizia.joj.sk/tv-archiv.html (Noviny TV JOJ z 12.3.2010, čas: 15:31 - 17:07)
MARKÍZA:
http://tvnoviny.sk/bin/tv/?media_id=2139003
l
Komentár k vyššie uvedeným príspevkom: Niekoľko desiatok metrov dlhá, uklonená prieskumná štôlňa na lokalite Paurovská bola vyrazená pravdepodobne v 20. storočí pri výskume železných rúd. V štôlni sa nikdy nič neťažilo a ani zlato sa tu nikdy nenašlo. Štôlňa je razená na mohutnej, zvodnenej okolo 2,5 km dlhej mylonitovej zóne, na ktorej sa nachádzajú šošovky sideritovo-kremenno-sulfidickej žiloviny. Halda tejto štôlne je veľkým lákadlom mineralógov ako aj múzejných pracovníkov, pretože sa tu vyskytujú veľmi pekné až niekoľko cm veľké agregáty ihlíc sulfosolí (bizmutinit, gladit, krupkait), vďaka ktorým sa lokalita stala známa po celom svete. Vzorky týchto sulfosolí sú dnes v mnohých múzeách Európy, Ameriky a Ázie.

 
Články o slovenských lokalitách a mineráloch v časopise Lapis   

26.2.2010

Zoznam článkov o slovenských mineráloch a lokalitách v nemeckom časopise Lapis v roku 2009.
l
Števko M., Bálintová T., Turecký L., 2010: Kermesit und Valentinit von Chyžné-Herichová bei Revúca, Slowakei. 34, 9, 37-39 a 62.

 
Články o slovenských lokalitách a mineráloch v Bulletine min.-petrolog. odd. Nár. muz. v Prahe v 1/2009   

20.2.2010

Zoznam článkov o slovenských mineráloch a lokalitách v českom časopise Bulletin min.-petrolog. odd. NM v Prahe v 1/2009.
l
Uher P., Malachovský P., Bačík P., Chudík P., Števko M.: Polykras-(Y), uránpolykras a Ti-Nb-Ta-Fe minerál v kremenných žilách a exokontaktných zónach gemerika, Slovenské rudohorie. 17, 1, 14-24.

Števko M., Ozdín D., Bačík P., Bálintová T.: Klebelsbergit Sb3+4O4(OH)2(SO4) z Au-Ag ložiska Kremnica, Slovenská republika. 17, 1, 25-28.
Ozdín D. & Sejkora J.: Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika). 17, 1, 65-68.

 
Stratený (odcudzený ?) meteorit Divina

03.11.2009

Ešte v apríli 2009 sa stratil resp. bol odcudzený meteorit "Veľká Divina" pravdepodobne na pošte v Prahe. Akékoľvek informácie o tejto vzorke meteoritu prosím pošlite na túto adresu. Rozmery meteoritu (chondritu) sú 28 x 21 x 11 mm a hmotnosť 6,5 gr. Štedrá odmena nálezcu neminie! Fotografia meteoritu je vedľa.

 
Výstava "Svět barev - minerály v detailu"  

27.9.2009

V dňoch 21. 9. - 9. 11. 2009 prebieha na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe výstava "Svět barev - minerály v detailu", ktorej autorom je popredný súčasný český mineralóg Dr. Jiří Sejkora. Výstavu je možné navštíviť v budove Ke Karlovu 3, na 1. poschodí.

 
Články o slovenských lokalitách a mineráloch v Bulletine min.-petrolog. odd. Nár. muz. v Prahe v roku 2008                   

25.7.2009

Zoznam článkov o slovenských mineráloch a lokalitách v českom časopise Bulletin min.-petrolog. odd. NM v Prahe v roku 2008 (v zátvorke je číslo časopisu).
l
Michňová J., Ozdín D., Bačík P.: Štúdium fluidných inklúzií a chemického zloženia turmalínov z hydrotermálneho medeného ložiska Ľubietová. (1)
Števko M., Ozdín D., Bačík P., Pršek J., Gramblička R.: Sekundárne minerály z polymetalickej mineralizácie pri Valaskej Belej, Slovenská republika. (2)
Števko M., Sejkora J., Ozdín D.: Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike. (1)
Uher P.: Columbit-tantalit z pegmatitu pri Ráztočne v pohorí Žiar (stredné Slovensko). (1)
Uher P. & Ondrejka M.: Britolit-(Y): neskoromagmatický akcesorický minerál Y-REE z granitu A-typu v Stupnom pri Považskej Bystrici, Pieninské bradlové pásmo (severozápadné Slovensko). (2)

 
Výstava "Svet opálov"

29.4.2009

7. mája 2009 o 16.00 hod. bude v Múzeu Českého raja v Turnove (ČR) otvorenie výstavy "Svet opálov" so zaujímavou prednáškou o "Stromových jaskyniach". Viac nájdete v pozvánke.

 
Odcudzený achát zo zbierok Fakulty BERG-u Technickej univerzity Košice

2.4.2009

Počas konania výstavy Rok Zeme v r. 2008 v Déliusovom pavilóne Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach bola odcudzená vzorka brazílskeho achátu. Ak ho niekde náhodou uvidíte, oznámte to Dr. Mariánovi Košuthovi na e-mailovu adresu: Marian.Kosuth@tuke.sk.

 
Aragonit, či kalcit z Podrečian?

30.3.2009

Prizmatické, biele kryštály z Podrečian, zoskupené do estetických radiálnych agregátov boli dlhodobo označované ako aragonity. Neskôr sa pomocou rtg práškovej analýzy zistilo, že ide o kalcit. Súčasným výskumom sa potvrdilo (tiež prášková rtg analýza) , že ide naozaj o aragonit. Nezrovnalosť vo výsledkoch pri použití rovnakej analytickej metódy a rovnakého minerálu z jednej lokality bola najpravdepodobnejšie spôsobená prípravou vzorky. Na rombický aragonit sa pri príprave prášku na rtg analýzu nesmie intenzívne mechanicky pôsobiť a pravdepodobne sa nesme ani veľmi zahriať, ináč sa štruktúrne zmení na trigonálny kalcit.

 
Články o slovenských lokalitách a mineráloch v časopise Minerál v roku 2008

14.2.2009

Zoznam článkov o slovenských mineráloch a lokalitách v českom časopise Minerál v roku 2008 (v zátvorke je číslo časopisu).
l
Ozdín D., Sečkár M., Števko M.: Nové nálezy minerálov z Pezinku v Malých Karpatoch. (6)
Plecer V.: Vzpomínka na Kremnicu. (6)
Števko M. & Bálintová T.: Nové nálezy sekundárnych minerálov na polymetalickom ložisku Mária-Margita pri Ochtinej. (3)

 
Krádež zbierky drahých opálov Aurora

14.2.2009

Interpol pátra po páchateľoch krádeže významnej zbierky drahých opálov (Aurora Opal Collection), ktorá obsahuje 116 opálov. Zbierka bola odcudzená v USA a jej celková hmotnosť je 1559,34 karátov. Zahrňuje aj vzácne čierne opály a harlekýny. V roku 1994 bola ohodnotená na 25 638 000,- $. Akékoľvek informácie o opáloch z tejto zbierky je mozne nahlásiť na adresu Washingtonskej pobočky Interpolu (tammy.hilburn@usdoj.gov). Fotografia zbierky je tu.

 
Autentickosť kremeňov ("zlaťákov") z Banskej Štiavnice

7.2.2009

Na lokalite okolí Banskej Štiavnice sa našli najmä v priebehu roku 2008 drúzy kremeňa (niekedy v kostrovitom alebo žezlovom vývoji) potiahnuté tenkou lesklou vrstvou oxidov železa. V poslednej dobe sa vyskytli pochybnosti o prirodzenom pôvode povlaku týchto kremeňov. Analýzou na EDAX-e sa potvrdilo, že naozaj ide o nábehové farby limonitu. Zároveň návšteva lokality viacerými zberateľmi potvrdila autentickosť nálezu.

 
Vrátené minerály zo zbierok Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

6.2.2009

V roku 2006 došlo k neoprávnenej likvidácii depozitu minerálov Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Časť vzoriek z tohto depozitu sa neskôr začala objavovať na burzách. Tieto vzorky sa boli odcudzené a preto ich predaj nie je možný. Katedra ďakuje všetkým poctivým súčasným majiteľom týchto vzoriek za prinavrátenie fakulte. Treba si dávať pozor pri kupovaní vzoriek najmä na minerály z lokalít v Českej republike (Krásno, Dolní Bory, Stříbro, Příbram) a niektorých slovenských lokalít. Viaceré vzorky mali svoje označenie nalepené na zadnej strane, ktoré spočívalo z troj- alebo štvorciferného čísla a niekedy aj z názvu lokality (napr. Dolní Bory, Krásno, Příbram, Stříbro).

 
Nový práškový difraktometer v Bratislave

26.1.2009

Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave bol na Katedre mineralógie a petrológie inštalovaný nový moderný práškový difraktometer od firmy Bruker (typ Advance D8). Momentálne je v skúšobnej, zabehávajúcej prevádzke. O uvedení prístroja do bežnej prevádzky budú informácie aj na tejto stránke.

 
Nový pegmatit v Bratislave

20.1.2009

V Bratislave v Jezuitských lesoch medzi Karlovou Vsou a Devínom bol objavený nový pegmatit. Objavil ho Peter Chudík, ktorý ho aj v rámci svojej doktorandskej práce vedecky spracováva. V pegmatite sa nachádzajú okrem hlavných minerálov (kremeň, živce, sľudy) aj beryly a Nb-Ta minerály (ferotapiolit, ferocolumbit, ferotantalit) a na Slovensku ojedinelý ferowodginit.