Aktualizácia 20. 5. 2022
Slovenská verzia
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska
        Zoznam makroskopických minerálov

      
Zoznam mikroskopických minerálov
        Najväčšie kryštály Slovenska
       
Najväčšie meteority                
 
        
Zoznam literatúry
  
Mineralogické štítky

  
Kultové minerály
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky 
     
Meteoritika (meteority, tektity...)
      M
ineralogické pomôcky
  
Novinky
  
Kontakt
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Rekordy minerálov Slovenska

Na tejto stránke sú uvedené maximálne zistené veľkosti kryštálov minerálov Slovenska. Minerály sú zoradené v abecednom poradí v rôznych veľkostných kategóriách. Prosím všetkých, ktorí majú znalosti o iných veľkostiach mineráloch ako sú uvedené v tejto tabuľke, aby ma o tom informovali.

 
 Zoznam makroskopických minerálov Slovenska hore

A - akantit (argentit), aktinolit, albit, allanit-(Ce), almandín, alumohydrokalcit, analcím, andaluzit, anglezit, ankerit,  anortit, anortoklas, antimón, antimonit, apatit, apjohnit, apofylit, aragonit, arzenolit, arzenopyrit, atacamit, augit, auripigment, azurit, B -barit, bárium-farmakosiderit, barytokalcit, berthierit, beryl, bindheimit, biotit, bizmut, bizmutinit, boulangerit, bournonit, brandholzit, brucit, C - celestín, ceruzit, cinabarit, claudetit, cordierit, cristobalit, cronstedtit, D - dadsonit, danburit, datolit, dawsonit, devillín, diaspor, diopsid, dolomit, dravit, E - enargit, epidot, epistilbit, epsomit, euchroit, evenkit, F - ferberit, fero-axinit, ferocolumbit, fibroferit, fluórapatit, fluorit, G - gahnit, galenit, gersdorffit, gladit, goethit, goldmanit, grosulár, H - halit, halotrichit, hauerit, hematit, hemimorfit, heulandit-Ca, hexahydrit, hodrušit, hübnerit, hydromagnezit, CH - chabazit-Ca, chalkantit, chalkofylit, chalkopyrit, chalkostibit, chryzotil, I - idrialit, ilmenit, inezit, J - jakobsit, jamesonit, K - kaersutit, kalcit, kasiterit, kermezit, klebelsbergit, klinochlór, klinoklas, klinozoisit, kobaltit, kobellit, kornelit, korund, kremeň, krupkait, kyanit, L - langit, laumontit, launayit, libethenit, lillianit, M - magnetit, magnezit, malachit, mangánaxinit, manganocummingtonit, manganotantalit, markazit, marrucciit, melanterit, mezolit, mikroklín, millerit, mimetit, molybdenit, mrázekit, muskovit, N - nambulit, natrolit, nikelskutterudit, O - olivenit, ortoklas, P - pickeringit, polybazit, polykras-(Y), prehnit, proustit, pyrargyrit, pyrit, pyroluzit, pyromorfit, pyroxmangit, R - realgár, rodochrozit, romboklas, römerit, rutil, S - sadrovec, sanidín, senarmontit, sfalerit, schafarzikit, scheelit, schreibersit, siderit, sillimanit, síra, skinnerit, skolecit, skoryl, skutterudit, smithsonit, spessartín, spinel, staurolit, stephanit, stibikonit, stilbit-Ca, strašimirit, strontianit, T - talk, tetraedrit, tetradymit, tintinait, titanit, topás, tremolit, tridymit, tschermigit, tyrolit, U - uranopolykras, V - valentinit, vesuvianit, vivianit, voltait, W - wavellit, witherit, wollastonit, wulfenit, X - xenotím-(Y), Z - zinkenit.

 
Poznámky: Cosalit (Peterec 2002) → kobellit
NÁZOV LOKALITA ROZMERY ZBIERKA CITÁCIA POZNÁMKY
A         Späť na začiatok stránky
Akantit Banská Štiavnica 3 cm NHM Viedeň (?) Szakáll et al. (2002)  
Aktinolit Breznička 60 cm   Ďuďa & Slivka (1983)  
  Aktinolit Breznička ~ 45 cm SNM, Bratislava Uher & Ozdín (2004)  
Albit Bratislava 10 cm   Valach (1954)  
  Albit (oligoklas) Šiatorská Bukovinka - Medveš 8 cm   Mauritz (1910) Nejasná formulácia: "...uzavreniny XX veľké až 8 cm..."
Allanit-(Ce) Klenovec, Cisárska hoľa 1 cm   Koděra et al. (1986-1990)  
  Allanit-(Ce) Ráztočné 1 cm   Koděra et al. (1986-1990)  
Almandín Vígľaš 5 cm   Koděra et al. (1957)  
  Almandín Borinka 5 cm P. Uher, Bratislava Uher & Ozdín (2004)  
Alumohydrokalcit Ladomirov 2,5 cm   Ďuďa & Slivka (1982) sférolity 5 cm
Analcím Banský Studenec 1,4 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Analcím okolie Banskej Štiavnice 1 cm   Vivenot (1869) Banský Studenec (?)
  Analcím Vyšná Šebastová - Maglovec 0,4 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Analcím Pezinok -  št. Trojárová 0,25 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Andaluzit Pezinok - Pezinská Baba 5,3 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Andaluzit Dubová 3 cm   Čajková & Šamajová (1960)  
Anglesit Píla (lož. Ján Nepomuk) 1 cm   Zepharovich (1859)  
Ankerit Mlynky 5 cm   Ďuďa & Slivka (1982)  
Anortit Pinciná 1,4 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Anortoklas Pinciná 1,7 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Antimón Pezinok - Kolársky vrch 0,2 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Antimonit Kremnica - Šturec, št.Václav vyše 20 cm   Ďuďa & Slivka (1982)  
  Antimonit Zlatá Baňa, št. č. 3 15 cm   Ďuďa et al. (1992)  
  Antimonit Dúbrava 9,5 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Apatit Vyšná Šebastová - Maglovec 5 cm   Ďuďa et al. (1981)  
Apjohnit Smolník 3 cm   Sejkora & Kouřimský (2005)  
Apofylit Vechec 1 cm   Szakáll et al. (2002)  
  Apofylit Šiatorská Bukovinka 1 cm   Szakáll et al. (2002)  
Aragonit Podrečany 38 cm   Koděra et al. (1986-1990)  
  Aragonit Liptovský Hrádok 30 cm SNM, Bratislava Uher & Ozdín (2004)  
  Aragonit Banská Štiavnica 20 cm   Zepharovich (1893)  
  Aragonit Ochtinská aragonitová jaskyňa 12 cm   Koděra et al. (1986-1990)  
  Aragonit Špania Dolina 10,5 cm KMP PRIF UK (BA) Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
  Aragonit Vechec 10 cm   Ďuďa et al. (1981)  
Arzenopyrit Hnilčík - Bindt 1,5 cm   Koděra et al. (1986-1990)  
  Arzenopyrit Rudňany 1,5 cm J. Hyršl, Kolín, ČR (2007) Uher & Ozdín (2004)  
Atacamit Gelnica 0,1 cm NM Praha Sejkora et al. (2001)  
Augit Mašková 8 cm   Hovorka & Fejdi (1980)  
  Augit var. fassait Kopanice - Úškrtová dolina 5 cm   Zepharovich (1859)  
Auripigment Tajov 1 cm KMP PRIF UK (BA) Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
Azurit Košice - Bankov 0,7 cm   Ďuďa (1995)  
  Azurit Špania Dolina - Piesky 0,6 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) slniečka 1,2 cm; overené, zmerané
  Azurit Gelnica 0,4 cm   Ďuďa (1995) slniečka 0,8 cm
B         Späť na začiatok stránky
Barit Rudňany kryštál 1 x 0,25 m   Bernard et al. (1981)  
  Barit Banská Štiavnica 15 cm   Korbel & Černohorský (1985)  
Barit (wolnýn) Betliar (→ Krásnohorské Podhradie) 5 cm   Szakáll et al. (2002)  
Barytokalcit Liptovská Teplička 1 cm   Šímová & Ďurovič (1976)  
  Barytokalcit Vikartovce 1 cm   Šímová & Ďurovič (1976)  
Berthierit Zlatá Baňa 5 cm   Ďuďa (1985) in Ďuďa (1995) ihlicovité agregáty
  Berthierit Poproč 4 cm   Szakáll et al. (2002)  
  Berthierit Zlatá Idka 4 cm   Szakáll et al. (2002)  
Beryl Moravany nad Váhom základňa kryštálu 15 cm   Uher (2002) odhadovaná dĺžka 30-50 cm
  Beryl Bratislava - Dúbravka (Švábsky vrch) 8 cm P. Uher, Bratislava Uher & Ozdín (2004)  
Bindheimit Rudník 3 cm   Malachovský in Ďuďa (1995) (pseudomorfózy po Bi-sulfosoliach)
Biotit Bratislava - Kamzík 40 cm   Dávidová (1970)  
Bizmut Dobšiná 3 cm   Ulrich (1936)  
Bizmutinit Brdárka 3 cm   Wlachovský (1981)  
  Bizmutinit Dúbrava 2 cm   Chovan & Michálek (1988)  
  Bizmutinit Vyšná Boca - Paurovská 2 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2003) radiálne agregáty do 4,5 cm; overené, zmerané
Boulangerit Nižná Slaná 5 cm D. Ozdín, Bratislava Uher & Ozdín (2004)  
Bournonit Nižná Slaná 3 cm   Peterec (2002)  
Brandholzit Pezinok - Kolársky vrch 1 cm   Števko et al. (2012)  
  Brandholzit Pernek - Krížnica 0,4 cm M. Števko, Bratislava Števko (2012)  
Brucit (var. nemalit) Jaklovce 10 cm   Szakáll et al. (2002)  
C         Späť na začiatok stránky
Celestín Špania Dolina 1 cm   Zepharovich (1859, 1873)  
  Celestín Banská Štiavnica 1 cm SNM, Bratislava (?) Lipovský a Uher (1992)  
Ceruzit Banská Štiavnica 2 cm   Szakáll et al. (2002)  
  Ceruzit Ochtiná - Mária-Margita 1,6 cm M. Števko, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Cinabarit Rudňany 1,5 cm M. Bacher, Prešov Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Claudetit Smolník 3 cm   Szabó (1888) vejárovité agregáty
Cordierit Kremnica 1,5 cm D. Ozdín, Bratislava Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
  Cordierit lom Záhradné 1 cm   Ďuďa et al. (1981)  
Cristobalit Vechec 0,3 cm   Ďuďa et al. (1981) rozmer je pravdepodobne nadsadený, správny rozmer 2 mm (Szakáll et al. (2002)
Cronstedtit Rožňava - Klement žila 0,5 cm   Varček et al. (1990) Ďuďa (1995) chybne uvádza veľkosť XX 5 cm
D         Späť na začiatok stránky
Danburit Maglovec 5 cm   Černý et al. (1973)  
Datolit Maglovec 1,4 cm M. Bacher, Prešov Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Datolit Maglovec 0,4 cm   Szakáll et al. (2002)  
Dawsonit Ladomírov > 1 cm   Ďuďa et al. (1998)  
Devillín Špania Dolina 1 cm   Korbel & Novák (1999)  
Diaspor Banská Belá 4,5 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Diopsid Babiná 1 cm   Radvanec (2000)  
  Diopsid Hnúšťa - Ostrá 1 cm   Radvanec (2000)  
Dolomit Ratkovská Suchá 10 cm   Mauritz (1938)  
  Dolomit Jelšava 10 cm   Ďuďa (1995)  
  Dolomit Lubeník 10 cm   Ďuďa (1995)  
  Dolomit Rákoš kryštál 8,5 x 6 cm KMP PRIF UK (BA) Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
Dravit Hnúšťa - Mútnik 3 cm   Bouška et al. (1973), Uher et al. (2002)  
  Dravit Čierny Balog 3 cm   Sejkora & Kouřimský (2005)  
E         Späť na začiatok stránky
Enargit Vígľašská Huta - Kalinka (Klokoč) 1,5 cm   Rojkovičová (1982) Szakáll et al. (2002) uvádzajú len 1,5 mm
  Enargit Mlynky 0,5 cm   Rieder (1963)  
Epidot Sihla kryštál 4 x 0,5 cm D. Ozdín, Bratislava Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
  Epidot Hodruša-Hámre 4 cm R. Žákovský Ďuďa & Slivka (1983)  
Epistilbit Šiatorská Bukovinka 1,2 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Epistilbit Fintice 0,6 cm   Ďuďa (1995) ružicovité agregáty do 1 cm
Epsomit Kremnica 50 cm   Sečkár et al. (2010)  
  Epsomit Špania Dolina 35 cm   Zipser (1817)  
  Epsomit Hodruša-Hámre 20 cm   Koděra et al. (1986-1990)  
Euchroit Ľubietová - Svätodušná 2 cm   Ďuďa & Slivka (1983) 3 cm XX (Korbel a Novák, 1999) ako aj 2 cm XX sú pravdepodobne zrasty
Evenkit Dubník kryštál 5 x 3 cm   Szakáll et al. (2002)  
F         Späť na začiatok stránky
Ferberit Spišská Baňa 1 cm   Kantor (1965)  
Fero-axinit Limbach 1 cm D. Ozdín, Bratislava; P. Uher, Bratislava Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
Ferocolumbit Bratislava - Mlynská dolina 2 cm P. Uher, Bratislava Uher et al. (1994)  
Fibroferit Dubník 1,5 cm M. Horal, Bratislava Uher & Ozdín (2004) vláknité kryštály
Fluórapatit Hnúšťa kryštál 3,5 x 3,3 cm KMP PRIF UK (BA) Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
Fluorit tunel Višňové 2,5 cm   Dianiška et al. (2002)  
  Fluorit Banská Štiavnica 2,2 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
G         Späť na začiatok stránky
Galenit Banská Štiavnica 5 cm   Ďuďa & Slivka (1982)  
Gladit Vyšná Boca 2 cm   Ozdín (2003) overené, zmerané
Goethit Závadka - Šajkán 4 cm   Bernard et al. (1981)  
Goldmanit Pezinok - Rybníček 0,5 cm   Uher et al. (2008) uvádzaný údaj sa vzťahuje na zrast alebo agregát goldmanitu
  Goldmanit Pezinok - Rybníček 0,3 cm   Ozdín et al. (2008) overené, zmerané
Grosulár Modra - Dolinkovský vrch 2 cm   Čajková & Šamajová (1960)  
H         Späť na začiatok stránky
Halit Solivar pri Prešova 2 cm   Szakáll et al. (2002)  
Halotrichit Dubník 5 cm   Ďuďa & Slivka (1983) vláknité kryštály
Hauerit Vígľašská Huta - Kalinka 4 cm NHM Viedeň Szakáll et al. (2002) problematická lokalizácia kryštálu
Hematit var. spekularit Rudňany - Poráč 18 cm KMP PRIF UK (BA) Uher & Ozdín (2004) lupeňovitý kryštál; overené, zmerané
  Hematit Žarnovická Huta 2,2 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Hemimorfit Ochtiná - Mária-Margita 1,2 cm M. Števko, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Hemimorfit Ochtiná - Mária-Margita 1 cm   Mrázek & Ďuďa (1983)  
  Hemimorfit Liptovský Ján, Jaskyňa Zlomísk 0,3 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) dĺžka kryštálov v radiálnych agregátoch; overené, zmerané
Heulandit-Ca Šiatorská Bukovinka 1 cm   Ďuďa et al. (1984)  
  Heulandit-Ca Podhorie - Žakýl 1 cm   Čajková & Haramiová (1959)  
  Heulandit-Ca Podhorie - Žakýl 0,55 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Hexahydrit Kremnica - Šturec, št. Václav 2 cm NM Praha (?) Kúšik (1970) recentné vláknité kryštály
Hodrušit Hodruša-Hámre, Baňa Rozália 1,4 cm   Sejkora & Kouřimský (2005) na základe obrázku v knihe; zmerané
Hübnerit Chyžné - Herichová 0,8 cm   Kantor (1965)  
Hydromagnezit Jaklovce 1 cm   Ďuďa & Sejkora (1997)  
CH         Späť na začiatok stránky
Chabazit-Ca Maglovec 5 cm   Peterec (2002)  
  Chabazit-Ca Fintice 1,4 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Chabazit-Ca Višňové (tunel) 0,6 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Chabazit-Ca Nová Baňa - Brehy 0,5 cm P. Pauditš, Bratislava Ozdín (2009-2021); Herčko (1984) overené, zmerané
Chalkantit Rákoš 2 cm   Miškovic (1992) vláknité výplne puklín
Chalkofylit Špania Dolina - Piesky 0,6 cm   Szakáll et al. (2002)  
  Chalkofylit Ľubietová - Svätodušná 0,5 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Chalkopyrit Banská Štiavnica 5 cm   Szakáll et al. (2002)  
Chalkostibit Košice - Bankov 0,8 cm   Peterec et al. (1990)  
Chryzotil Breznička 17 cm   Zlocha & Hovorka (1971)  
  Chryzotil Dobšiná 6 cm   Herčko (1984)  
I         Späť na začiatok stránky
Idrialit Merník 2 cm   Ďuďa & Kaličiaková (1987) až 20 cm veľké tabuľkovité agregáty sú omylom, majú byť 2 cm
Ilmenit Breznička 1 cm   Kantor (1955)  
Inezit Hodruša-Hámre 1,7 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) radiálne agregáty zložené z ihličiek; overené, zmerané
J         Späť na začiatok stránky
Jakobsit Dobšiná - Dobšinská ľadová jaskyňa 0,75 cm O. Čiernohorský, Prešov Ďuďa & Slivka (1982) na základe fotografie; zmerané
Jamesonit Nižná Slaná 50 cm (?)   Ďuďa (1995) agregáty ihlíc
  Jamesonit Nižná Slaná 20 cm (?)   Peterec (2002) agregáty ihlíc
K         Späť na začiatok stránky
Kaersutit Mašková 10 cm   Hovorka & Fejdi (1980)  
Kalcit Stratená 50 cm   Ďuďa & Slivka (1982)  
  Kalcit Rudňany 40 cm   Ďuďa & Slivka (1982)  
  Kalcit Hnúšťa - Mútnik 8 cm   Ďuďa (1995)  
  Kalcit Klenovec ~ 1,8 cm P. Sečkár, Bratislava Ozdín (2009-2021)  
Kasiterit Hnilec - Medvedí potok 1 cm D. Ozdín, Bratislava Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
Kermezit Pezinok 12 cm   Sejkora & Kouřimský (2005)  
  Kermezit Pezinok 7,5 cm P. Huber, Wiener Neustadt, Rakúsko Ozdín (2009-2021) Huber & Huber (1985) uvádzajú dĺžku ihlíc 14 cm -preverením sa zistilo, že ide o zrasty niekoľkých za sebou narastených vejárovitých agregátov ihlíc; overené, zmerané
  Kermezit Pernek 8 cm   Ďuďa & Slivka (1982)  
Klebelsbergit Kremnica - Šturec 1,5 mm   Števko et al. (2009) radiálne agregáty do 3 mm
Klinochlór Hnúšťa - Hačava 9 cm D. Ozdín, Bratislava Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
  Klinochlór Hnúšťa - Mútnik 3 cm   Turan & Vančová (1980)  
Klinoklas Novoveská Huta 0,4 cm   Řídkošil (1977) Sejkora & Kouřimský (2005) opisujú "agregáty a kryštály do 1 cm" - ide pravdepodobne o veľkosť agregátov
Klinozoisit Hnúšťa - Mútnik 2 cm   Turan & Vančová (1980)  
Kobaltit Hnúšťa - Mútnik 1 cm   Korbel & Novák (1999)  
Kobellit Rožňava - Mária Baňa 5 cm   Peterec (2002) Nesprávne uvedený ako cosalit. Na zákla-de elektrónových mi-kroanalýz z ložiska ide najpravdepodo-bnejšie o kobellit (resp. tintinait)
  Kobellit Medzev 4 cm   Ďuďa (1995)  
Kornelit Smolník 4 cm   Krenner (1925)  
Korund var. zafír Hajnáčka 0,5 cm   Uher et al. (1999) overené, zmerané
  Korund Remetské Hámre - Kapka 0,3 cm   Bacsó (1971)  
Kremeň Banská Štiavnica - Šobov 20 cm   Herčko (1984)  
  Kremeň Švedlár 15 cm   Drndzíková (1969)  
  Kremeň Závadka 15 cm   Drndzíková (1969)  
  Kremeň Drnava 14 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Kremeň Banská Štiavnica 30 cm N. Hesoun, B. Belá Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Kremeň var. sivý Bratislava - Rösslerov lom 20 cm P. Uher, Bratislava Uher & Ozdín (2004)  
  Kremeň var. záhneda Revúca kryštál 35 x 20 cm SNM, Bratislava Uher & Ozdín (2004)  
  Kremeň var. ametyst Hodruša-Hámre, Baňa Rozália kryštál 17 x 4 cm   Mrákava (1968)  
  Kremeň var. žezlovitý Banská Štiavnica - Šobov ~20 cm   Ozdín (2009-2021)  
Krupkait Brezno - Hviezda (pri Mýte pod Ďumbierom) 1,6 cm   Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
Kyanit Jamnická dolina, Západné Tatry 10,1 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Kyanit Jamnická dolina, Západné Tatry 10 cm   Kahan (1965) Szakáll et al. (2002) uvádzajú pravdepodobne mylne 20 cm
  Kyanit Brezno - Zingoty (pri Mýte pod Ďumbierom) 8 cm D. Ozdín, Bratislava Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
L         Späť na začiatok stránky
Langit Novoveská Huta 0,4 cm   Herčko (1984)  
Laumontit Sklené Teplice 3 cm   Ďuďa & Slivka (1983)  
  Laumontit var. leonhardit Banská Štiavnica 3 cm   Szakáll et al. (2002)  
  Laumontit Šiatorská Bukovinka 0,6 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Launayit Dúbrava - Ľubelská 0,3 cm   Adamus et al. (1993) problematická identifikácia launayitu; pravdepodobne ide o inú sulfosoľ
Libethenit Ľubietová - Podlipa 1 cm   Ďuďa & Slivka (1983) Szakáll et al. (2002) nesprávne uvádzajú 3 cm - ide o agregáty
Lillianit Rožňava, žila Aurélia 1 cm   Kupčík et al. (1961)  
M         Späť na začiatok stránky
Magnetit Breznička 0,6 cm   Ďuďa & Slivka (1982)  
Magnezit Ratkovská Suchá 5 cm   Koch & Zombory (1934) doteraz nebol žiaden magnezit nad 1 cmhodnoverne potvrdený; údaj z R. Suchej zodpovedá pravdepodobne dolomitu
Malachit Gelnica 3 cm   Ďuďa & Slivka (1983)  
  Malachit Ľubietová - Podlipa 2,7 cm D. Ozdín, Bratislava Uher & Ozdín (2004) ihlice vo vejárovitom agregáte; overené, zmerané
  Malachit Gelnica, žila Krížová 2 cm   Sejkora et al. (2001)  
Mangánaxinit Gemerská Poloma 4,2 cm M. Gargulák, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané; ide o zmesné kryštály mangánxinitu a fero-axinitu
Manganocummingtonit Medzev - Trohanka 4 cm   Faryad & Peterec (1987)  
Manganotantalit Moravany nad Váhom - Striebornica 0,5 cm   Uher et al. (1994)  
Markazit Košice - Bankov ? cm   Ozdín (2009-2021)  
Marrucciit Gelnica 0,5 cm   Ozdín (2009-2021) M.Háber, ústna informácia (2004)
Melanterit Smolník 2 cm   Herčko (1984)  
Mezolit Fintice 1 cm   Ďuďa et al. (1981) sférolity 2 cm
Mikroklín Borinka 50 cm   Kubíny (1971)  
  Mikroklín Bratislava - Rösslerov lom 15 cm   Dávidová (1970) s inklúziami resp. prerastami kremeňa
Millerit Ladmovce 5 cm   Ďuďa (1982)  
Mimetit Dobšiná 0,2 cm   Ďuďa & Peterec (1992)  
Molybdenit Malé Železné 5 cm   Herčko (1984) 5 cm kryštály molybdenitu sú vysoko nepravdepodobné podobne ako uvádzané radiálne do 15 cm veľké agregáty; ide asi o omyl v jednotkách
  Molybdenit Pezinok - Trojárová 2,6 cm KMP PRIF UK (BA) Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
Mrázekit Ľubietová - Podlipa, banské pole Reiner 0,5 cm   Řídkošil et al. (1992)  
Muskovit Moravany nad Váhom - Striebornica 8 cm   Uher (2002)  
N         Späť na začiatok stránky
Nambulit Čučma - Čierna baňa 2 cm   Faryad (1994) sporná identifikácia minerálu
Natrolit Podhorie - Žakýl 1,5 cm   Čajková & Haramiová (1959)  
  Natrolit Pezinok -  št. Trojárová 0,8 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Nikelskutterudit Rudňany 2 cm   Ahlburg (1913)  
O         Späť na začiatok stránky
Olivenit Novoveská Huta 1,5 cm   Řídkošil (1977)  
  Olivenit Ľubietová - Svätodušná 0,9 cm L. Turecký, Bratislava Ozdín (2009-2021) kryštál 9 x 4,5 mm; overené, zmerané
  Olivenit Poniky - Farbište 0,4 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Ortoklas Rochovce 8 cm   Klinec et al. (1980)  
  Ortoklas Budiš, dol. Veľká Jasenica 3,8 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Ortoklas Klenovec 1,15 cm P. Pauditš, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Ortoklas var. adulár Revúca 1,05 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
P         Späť na začiatok stránky
Pickeringit Dubník 2 cm   Szakáll et al. (2002) vláknité agregáty
Polybazit Banská Štiavnica 1,5 cm   Zepharovich (1873)  
  Polybazit Hodruša-Hámre 1,5 cm   Sejkora & Kouřimský (2005)  
Polykras-(Y) Gemerská Poloma - št. Elisabeth 2 cm   Uher et al., 2009) zmesné kryštály uranopolykrasu a polykrasu-(Y)
Prehnit Šalková - Paseka 2 cm   Zorkovský & Radzo (1969) vejárovité agregáty v mandliach bazaltu
Proustit Banská Štiavnica 1,5 cm   Sejkora & Kouřimský (2005) je možné, že išlo skôr o pyrargyrit
Pyrargyrit Banská Štiavnica 1,5 cm   Toborffy (1910) Szakáll et al. (2002) opisujú až 3 cm XX s nejasnou lokalizáciou
Pyrit Hnúšťa - ložisko Samo 40 cm   Ďuďa & Slivka (1982) pravdepodobne ide o zrast 2 alebo viacerých kryštálov
  Pyrit Hnúšťa - ložisko Mútnik 20 cm   Kužvart (1956)  
Pyroluzit Tisovec - šachta Veľká Mašna a štôlňa Imrich 6 cm   Liszkay (1877)  
Pyromorfit Banská Štiavnica 2 cm   Szakáll et al. (2002) nejasná lokalizácia (B. Štiavnica, Vyhne alebo Poniky)
  Pyromorfit Banská Štiavnica ? cm NHM Viedeň Uher & Ozdín (2004)  
  Pyromorfit Kremnica 0,8 cm NHM Viedeň Szakáll et al. (2002) pravdepodobne B. Štiavnica
Pyroxmangit Rožňava - Čučma 3 cm   Faryad (1994); Peterec in Ďuďa (1995)  
R         Späť na začiatok stránky
Realgár Dubník 2 cm   Szakáll et al. (2002) Sejkora & Kouřimský (2005) uvádzajú 0,8 cm; 2 cm sa vzťahujú pravdepodobne na agregáty
  Realgár Tajov > 1 cm   Sejkora & Kouřimský (2005)  
Rodochrozit Hodruša-Hámre 0,4 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Rodochrozit Banská Štiavnica 0,2 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Romboklas Smolník 0,4 cm   Koděra et al. (1986-1990) pôvodná citácia je pravdepodobne Krenner (1925) alebo Krenner (1928)
Römerit Košice - Bankov 0,3 cm   Sejkora & Kouřimský (2005) overené, zmerané
Rutil Revúca 7,5 cm   Szakáll et al. (2002)  
  Rutil Hnúšťa 2 cm   Sejkora & Kouřimský (2005)  
  Rutil Rožňava 2 cm   Varček (1960)  
S         Späť na začiatok stránky
Sadrovec var. selenit Pavlovce 35 cm SNM, Bratislava Uher & Ozdín (2004)  
  Sadrovec var. mariánske sklo Vlkanová 30 cm   Uher & Ozdín (2004)  
  Sadrovec Banská Štiavnica 15 cm   Herčko(1984)  
Sanidín Banská Štiavnica 1 cm   Šťastný (1935)  
  Sanidín Hliník nad Hronom 1 cm   Szakáll et al. (2002)  
  Sanidín Vyhne 1 cm   Szakáll et al. (2002)  
Senarmontit Dúbrava 0,3 cm   Sejkora & Kouřimský (2005)  
  Senarmontit Pernek - Krížnica 0,3 cm   Szakáll et al. (2002)  
Sfalerit Banská Štiavnica 7,6 cm   Cotta & Fellenberg (1862)  
Schafarzikit Pernek - Krížnica 0,2 cm   Szakáll et al. (2002)  
Scheelit Dúbrava - štôlňa Rakytová 1 cm   Čillík (1977)  
  Scheelit Hnúšťa, št. Lýdia 0,9 cm P. Siman, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Schreibersit Lenartov 0,3 cm   Tuček (1981) kostrovité kryštály
Siderit Rudňany 15 cm   Peterec (2002)  
  Siderit Nižná Slaná 8 cm   Peterec (2002)  
  Siderit Rožňava ? cm   Ozdín (2009-2021)  
Sillimanit Veľká Lúka, Malá Fatra 2,1 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) vláknité agregáty; overené, zmerané
Síra Vígľašská Huta - Kalinka 1 cm   Szakáll et al. (2002)  
Skinnerit Košice - Bankov 1 cm   Bernard & Rost (eds.) (1992)  
Skolecit Šiatorská Bukovinka 5 cm   Ďuďa & Slivka (1983)  
Skoryl Závadka - Šajkán 10 cm   Bernard et al. (1981)  
  Skoryl Betliar - Straková 10 cm   Varček (1954)  
  Skoryl Hnilčík - Bindt 10 cm   Schmidt (1887)  
  Skoryl Rudňany 8 cm   Sejkora & Kouřimský (2005)  
  Skoryl Mlynky 6 cm   Sejkora & Kouřimský (2005)  
Skutterudit Rudňany - žila Zlatník 4 cm   Korbel & Černohorský (1985)  
Smithsonit Ochtiná - Mária-Margita 0,3 cm M. Števko, Bratislava Ozdín (2009-2021)  
Spessartín Sklenné 0,5 cm   Szakáll et al. (2002)  
Spinel var. pleonast Kopanice - Úškrtová dolina 1,6 x 1,3 cm Z. Medek, Praha Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Staurolit Jalovec - Jalovská dolina 1,2 cm   Kahan (1968) porfyroblasty
  Staurolit Limbach - Slnečné údolie 1 cm   Hovorka in Bernard et al. (1981) porfyroblasty
  Staurolit Bratislava - Lamač 0,75 cm A. Kukučka, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Stephanit Banská Štiavnica 2 cm   Szakáll et al. (2002) Pravdepodobne jedny z najväčších kryštálov stephanitu sú vystavené v Univerzite v Miskolci
  Stephanit Hodruša-Hámre 0,6 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Stibikonit Malá Lehota - Rajnohov štál 10 cm   Bernard & Rost (eds.) (1992) pseudomorfózy po ihliciach antimonitu
Stilbit-Ca Višňové, tunel Višňové 1,1 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) radiálne agregáty; overené, zmerané
  Stilbit-Ca Fintice 1 cm   Ďuďa et al. (1981) radiálne agregáty o priemere 2 cm
Strašimirit Novoveská Huta - Horná Bartolomej štôlňa 0,25 cm   Szakáll et al. (2002) dĺžka ihlíc v lúčovitých agregátoch
Strontianit Nižná Boca ~ 2,5 cm NHM Viedeň Uher & Ozdín (2004) problematická lokalizácia, pretože je uvedený len názov "Bócza"
  Strontianit Rudňany 0,4 cm (?) L. Turecký, Bratislava Ozdín (2009-2021)  
T         Späť na začiatok stránky
Talk Muránska Dlhá Lúka 10,2 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Tetradymit Župkov 1 cm   Korbel & Novák (1999)  
Tetraedrit Medzev - Baňa Lucia 3 cm   Maderspach (1880)  
  Tetraedrit Rožňava - Mária baňa 2 cm   Zimányi (1915)  
  Tetraedrit Rudňany 1,2 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Tetraedrit Banská Štiavnica 0,8 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Tintinait Rožňava - Mária baňa 5 cm   Ďuďa (1995) prerastené agregáty s cosalitom
Titanit Sihla - Tlstý javor 2 cm   Hovorka (1973) nepravdepodobné; pravdepodobne ide o zrast
Topás Remetské Hámre - Kapka 1,8 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Topás Hnilec - Medvedí potok 1 cm   Drndzíková & Mandáková (1982)  
Tremolit Muránska Dlhá Lúka 7,3 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
  Tremolit Hnúšťa - Ostrá 2 cm   Láznička (1965)  
Tridymit Vechec 1,5 cm   Pauliš & Ďuďa (2002) penetračné prerastlice
Tschermigit Dubník 2,2 cm KMP PRIF UK (BA) Uher & Ozdín (2004) overené, zmerané
Tyrolit Novoveská Huta 2 cm   Řídkošil (1977)  
U         Späť na začiatok stránky
Uranopolykras Gemerská Poloma - št. Elisabeth 2 cm   Uher et al., 2009) zmesné kryštály uranopolykrasu a polykrasu-(Y)
V         Späť na začiatok stránky
Valentinit Pezinok - Kolársky vrch 2 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané; autori Ďuďa & Slivka (1983) opisujú až 4 cm veľké, lúčovité agregáty (pravdepodobne slniečka) spoločne pre Pernek aj Pezinok
  Valentinit Pernek - Krížnica 1,3 cm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021) dĺžka kryštálov v radiálnych agregátoch; overené, zmerané
Vesuvianit Modra - Dolinkovský vrch 1 cm   Cambel (1954)  
Vivianit Dobšiná 1 cm   Szakáll et al. (2002)  
  Vivianit Poniky 0,2 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
Voltait Kremnica 0,6 cm   Mazúrek (1963)  
  Voltait Smolník 0,5 cm   Krenner (1887)  
  Voltait Banská Štiavnica 0,1 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021) overené, zmerané
W         Späť na začiatok stránky
Wavellit Vígľašská Huta - Kalinka 0,2 cm D. Ozdín, Bratislava Ozdín & Bukovina (2001) 4 mm veľké sférolity; overené, zmerané
Witherit Vyšná Boca 0,25 cm   Novotný & Pauliš (2005) overené, zmerané
Wollastonit Dubová 0,3 cm   Cambel (1954)  
Wulfenit Banská Štiavnica 1 cm   Szakáll et al. (2002) pravdepodobne mylný údaj
X         Späť na začiatok stránky
Xenotím-(Y) Bratislava - Rösslerov lom a lom Železná Sdudienka I 0,2 cm   Valach (1954)  
Z         Späť na začiatok stránky
Zinkenit Dúbrava - Kľačianka 3 cm   Bakoš et al. (2000)  
           
 
 Zoznam mikroskopických minerálov Slovenska
andorit IV, andorit VI, breithauptit, camerolait (?), canfieldit, carrollit, eclarit, giessenit, gustavit, heyrovskýit, izoklakeit, jaskólskiit, nuffieldit, pavonit, povondrait, qitianlingit, rhönit, taranakit, uvit, uytenbogaardit, xantokonit
NÁZOV LOKALITA ROZMERY ZBIERKA CITÁCIA
Andorit IV Dúbrava 0,050 mm Národné múzeum (Praha, ČR) Ozdín & Sejkora (2009)
Andorit VI Dobšiná 0,065 mm   Pršek et al. (2009)
Breithauptit   Rudňany 0,006 mm   Hurný (1977)
Camerolait (?) Špania Dolina 0,1 mm D. Ozdín, Bratislava Ozdín (2009-2021)
Canfieldit Zlatá Baňa 0,01 mm ? Ďuďa & Krištín (1978)
Carrollit Vyšná Boca - Helena 0,075 mm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2003)
Eclarit   Brezno - Hviezda 0,65 mm KMP PRIF UK (BA) (?) Pršek et al. (2008)
Giessenit Vyšná Boca - Chopec < 0,05 mm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021)
Gustavit Chyžné - Herichová 0,4 mm KMP PRIF UK (BA) Bálintová et al. (2006)
Heyrovskýit Chyžné - Herichová 0,6 mm KMP PRIF UK (BA) Bálintová et al. (2006)
Izoklakeit Jarabá - Veľká Trojica 0,1 mm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2003)
Jaskólskiit Jarabá - Veľká Trojica < 0,05 mm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2003)
Nuffieldit Vyšná Boca - Bruchatý grúnik 0,19 mm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2003)
Pavonit Vyšná Boca - Paurovská 0,12 mm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2003)
Povondrait Bratislava - Devínska Kobyla 0,017 mm ? Bačík et al. (2008)
Qitianlingit   Gemerská Poloma - Dlhá dolina 0,015 mm ? Malachovský et al. (2000)
Rhönit Trebeľovce 0,015 mm KMP PRIF UK (BA) Huraiová et al. (2007)
Taranakit Kečovo - Jaskyňa Domica 0,004 mm Národné múzeum (Praha, ČR) Sejkora et al. (2004)
Uvit Zlatá Idka 0,011 mm KMP PRIF UK (BA) Ozdín (2009-2021)
Uytenbogaardit Hodruša-Hámre 0,055 mm   Majzlan (2009)
Xantokonit Banská Štiavnica 0,3 mm Mineralogický ústav Univerzity vo Viedni Tóth (1882)
Vysvetlivky: SNM - Slovenské národné múzeum; KMP PRIF UK (BA) - Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; NHM Viedeň - Naturhistorisches Museum
 
 Najväčšie kryštály Slovenska
Č. Minerál Lokalita Veľkosť v cm Depozícia Citácia
1 Barit Rudňany - žila Droždiak 100 ? Bernard et al. (1981)
2 Aktinolit Breznička 60 ? Ďuďa & Slivka (1983)
3 Kalcit Stratená 50 ? Ďuďa & Slivka (1982)
4 Jamesonit Nižná Slaná - Manó 50 ? Ďuďa (1995)
5 Epsomit Kremnica 50 len v bani Sečkár et al. (2010)
6 Biotit Bratislava - Kamzík 40 ? Dávidová (1970)
7 Kalcit Rudňany 40 ? Ďuďa & Slivka (1982)
8 Pyrit Hnúšťa - ložisko Samo 40 ? Ďuďa & Slivka (1982)
9 Aragonit Podrečany 38 ? Bohatý (2003)
10 Epsomit Špania Dolina 35 ? Zipser (1817)
11 Kremeň (záhneda) Revúca 35 SNM, Bratislava Uher & Ozdín (2004)
12 Sadrovec (selenit) Pavlovce 35 SNM, Bratislava Uher & Ozdín (2004)
13 Sadrovec Vlkanová 30 ? Uher & Ozdín (2004)
Vysvetlivky: SNM - Slovenské národné múzeum; KMP PRIF UK - Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského;
 
 Najväčšie meteority Slovenska (podľa hmotnosti dochovaných vzoriek v kg)
1

Slovenský názov: Lenartov (1814) * Divina (1837) * Magura (1840) **Veľké Borové (1895) * Rumanová (1994)   Košice (2010)

Oficiálny názov:             Lenarto (1814) *  Gross-Divina (1837) *   Magura (1840) *         Nagy-Borové (1895) **       Rumanová (1994)         Košice (2010)

1
1
Lenartov 73,620 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 41,970 Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, Nemecko Neumann (2009)
Magura 10,600 Naturhistorisches Museum, Viedeň, Rakúsko Tuček (1981)
Divina 9,910 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko Tuček (1981), www.nhmus.hu (2004)
Magura 6,477 Natural History Museum, Londýn, Veľká Británia Prior (2009)
Magura 6,220 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Veľké Borové 5,880 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko Tuček (1981), www.nhmus.hu (2004)
Magura 4,850 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 4,170 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 3,470 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 2,875 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Lenartov 2,800 Naturhistorisches Museum, Viedeň, Rakúsko Tuček (1981)
Lenartov 2,800 Tübingen, Nemecko Tuček (1981)
Magura 2,570 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Lenartov 2,080 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Rumanová 1,620 Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum, Bratislava, Slovensko                       Nelišerová (2009)*
Lenartov 1,565 Natural History Museum, Londýn, Veľká Británia Grady & Graham (2000)
Magura 1,416 Natural History Museum, Londýn, Veľká Británia Prior (2009)
Magura 1,217 Natural History Museum, Londýn, Veľká Británia Prior (2009)
Magura 0,9587 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,8464 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Magura 0,818 Národní muzeum, Praha, Česká republika Sejkora et al. (2009)**
Magura 0,7962 Laboratory of Meteoritics, Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Moskva, Rusko Nazarov (2009)*
Magura 0,748 R. Haag, Tucson, USA (súkromná zbierka) Haag (2003)
Lenartov 0,66865 The Hunterian Museum, University of Glasgow, Škótsko www.hmag.gla.ac.uk
Lenartov 0,6067 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,500 Muzeum Mineralogiczne, Wrocław, Poľsko Kosinski (1996)
Rumanová 0,430 Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum, Bratislava, Slovensko                       Nelišerová (2009)*
Magura 0,3885 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,369 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,368 Národní muzeum, Praha, Česká republika Sejkora et al. (2009)**
Magura 0,3625 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,3593 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Magura 0,348 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika Tuček (1981)
Lenartov 0,3363 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Lenartov 0,282 Národní muzeum, Praha, Česká republika Tuček (1981), Sejkora et al. (2009)**
Magura 0,279 Národní muzeum, Praha, Česká republika Tuček (1958), Sejkora et al. (2009)**
Lenartov 0,2734 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Magura 0,2655 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Divina 0,260 Muséum national d´Histoire naturelle, Paríž, Francúzsko Tuček (1981)
Lenartov 0,259 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,239 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,2381 Universita´di Roma "La Sapienza", Museo di Mineralogia, Rím, Taliansko Grubessi & Maras (2009)
Magura 0,233 Monnig Meteorite Gallery, Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA www.monnigmuseum.tcu.edu
Lenartov 0,232 Natural History Museum, Londýn, Veľká Británia Grady & Graham (2000)
Magura 0,227 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Rumanová 0,220 Národní muzeum, Praha, Česká republika Sejkora et al. (2009)**
Magura 0,204 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,204 Národní muzeum, Praha, Česká republika Sejkora et al. (2009)**
Lenartov 0,198 Natural History Museum, Londýn, Veľká Británia Grady & Graham (2000)
Magura 0,1965 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,192 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,181 Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum, Bratislava, Slovensko www.astro.sk
Veľké Borové 0,1676 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Magura 0,1658 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Magura 0,165 Institut für Geowissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Nemecko Kreher-Hartmann (2009)*
Magura 0,163 Muzeum Geologiczne, Univ. Jagel., Kraków, Poľsko Kosinski (1996)
Magura 0,161 Národní muzeum, Praha, Česká republika Tuček (1958), Sejkora et al. (2009)**
Magura 0,158 Univerzita Karlova, Praha, Česká republika Tuček (1981)
Magura 0,157 Národní muzeum, Praha, Česká republika Tuček (1958), Sejkora et al. (2009)**
Magura 0,1532 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,150 Monnig Meteorite Gallery, Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA www.monnigmuseum.tcu.edu
Magura 0,1476 National History Museum, Bern, Švajčiarsko Hofmann (2002)
Magura 0,1457 Muzeum Mineralogiczne, Wrocław, Poľsko www.ptmet.org.pl
Magura 0,1431 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Lenartov 0,1415 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Lenartov 0,1396 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika Koloušek (2009)*
Magura 0,1346 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Magura 0,1342 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Lenartov 0,1317 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Magura 0,1169 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Magura 0,1073 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Magura 0,105 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,102 Vatican Meteorite Collection, Vatikán Salvatori et al. (1984)
Magura 0,094 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,0925 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika Koloušek (2009)*
Lenartov 0,091 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,0901 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Magura 0,0847 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Magura 0,0836 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika Koloušek (2009)*
Lenartov 0,080 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Lenartov 0,0767 Universita´di Roma "La Sapienza", Museo di Mineralogia, Rím, Taliansko Grubessi & Maras (2009)
Magura 0,0762 Universita´di Roma "La Sapienza", Museo di Mineralogia, Rím, Taliansko Grubessi & Maras (2009)
Lenartov 0,075 Národní muzeum, Praha, Česká republika Tuček (1981), Sejkora et al. (2009)**
Lenartov 0,071 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Lenartov 0,0678 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Magura 0,0673 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Lenartov 0,065 Institut für Geowissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Nemecko Kreher-Hartmann (2009)*
Divina 0,064 Naturhistorisches Museum, Viedeň, Rakúsko Tuček (1981)
Magura 0,0563 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Veľké Borové 0,053 Natural History Museum, Londýn, Veľká Británia Grady & Graham (2000), Prior (2009)
Magura 0,052 Vatican Meteorite Collection, Vatikán Salvatori et al. (1984)
Lenartov 0,048 Vatican Meteorite Collection, Vatikán Salvatori et al. (1984)
Lenartov 0,04703 Muzeum Mineralogiczne, Wrocław, Poľsko Kosinski (1996)
Magura 0,0435 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Lenartov 0,038 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,037 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Lenartov 0,029 Monnig Meteorite Gallery, Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA www.monnigmuseum.tcu.edu
Lenartov 0,0285 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,0277 Universita´di Roma "La Sapienza", Museo di Mineralogia, Rím, Taliansko Grubessi & Maras (2009)
Magura 0,027 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,027 Vatican Meteorite Collection, Vatikán Salvatori et al. (1984)
Veľké Borové 0,0264 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Magura 0,025 Vysoká škola báňská, Ostrava, Česká republika Tuček (1981)
Magura 0,0229 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Lenartov 0,0205 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,019 Vatican Meteorite Collection, Vatikán Salvatori et al. (1984)
Magura 0,01818 M. Gargulák, Bratislava, Slovensko (súkromná zbierka) Gargulák (2009)*
Lenartov 0,018 Laboratory of Meteoritics, Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Moskva, Rusko Nazarov (2009)*
Magura 0,0178 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Lenartov 0,0165 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Magura 0,0162 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Lenartov 0,0160 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Magura 0,0148 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Magura 0,01435 Národní muzeum, Praha, Česká republika Sejkora et al. (2009)**
Lenartov 0,0135 Muzeum Mineralogiczne, Wrocław, Poľsko Kosinski (1996)
Lenartov 0,0135 National History Museum, Bern, Švajčiarsko Hofmann (2002)
Magura 0,012 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Veľké Borové 0,012 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,011 Modena University Meteorite Collection, Modena, Taliansko ?, (2006) ***
Magura 0,010 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Veľké Borové 0,010 Naturhistorisches Museum, Viedeň, Rakúsko Grady & Graham (2000)
Divina 0,0095 Vatican Meteorite Collection, Vatikán Salvatori et al. (1984)
Lenartov 0,0095 Vatican Meteorite Collection, Vatikán Salvatori et al. (1984)
Magura 0,0085 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Magura 0,0085 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Magura 0,008 Národní muzeum, Praha, Česká republika Sejkora et al. (2009)**
Magura 0,0065 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Divina 0,0062 New England Meteoritical Services, Mendon, USA Kempton (2009)*
Magura 0,0048 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Divina 0,0041 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Divina 0,004 Tübingen, Nemecko Tuček (1981)
Magura 0,0031 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Divina 0,003 Natural History Museum, Londýn, Veľká Británia Prior (2009)
Magura 0,003 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,0027 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Lenartov 0,0022 Mirko Graul, Bernau, Nemecko (súkromná zbierka) www.meteorite-mirko.de
Lenartov 0,002 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura 0,00154 Muzeum Mineralogiczne, Wrocław, Poľsko www.ptmet.org.pl
Magura 0,0015 Museo di Storia Naturale, Pisa University, Pisa, Taliansko Perchiazzi et al. (2004)
Lenartov 0,0010 Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, USA http://nhb-acsmith1.si.edu
Lenartov 0,001 Natural History Museum, Londýn, Veľká Británia Grady & Graham (2000)
Magura 0,001 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Slovensko Orvošová (2009)*
Magura 0,0006 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko www.nhmus.hu (2004)
Divina 0,0005 Field Museum, Chicago, USA Nuñez & Diamond (1995)
Divina 0,0004 Marmet - Meteorites, Švajčiarsko Marmet (2009)
1

Poznámky:

* osobné informácie pracovníkov múzeí a školských zbierok, príp. majiteľov súkromných zbierok; ** Sejkora J., Velebil D., Litochleb J.; *** http://www.oocities.org/it/mcomemeteoritecollection/Modena.html

1. V práci Tučeka (1958) sa uvádza meteorit Magura s hmotnosťou 0,377 g a v práci Tučeka (1981) tiež Magura s hmotnosťou 1270 g. Oba meteority (z NM Praha) s touto hmotnosťou už neexistujú, podobne ako meteorit Lenartov (2,9 kg) z Národného múzea v Budapešti.

1
Rok nálezu alebo pádu Oficiálny názov Slovenský názov Počet vzoriek Hmotnosť (g) Typ podľa klasifikácie meteoritov
1814 Lenarto Lenartov 39 87 525,48 železo, IIIAB
1837 Gross-Divina Divina 10 10 261,70 obyčajný chondrit H5
1840 Magura Oravská Magura 88 98 683,87 železo IAB-MG
1895 Nagy-Borové Veľké Borové 6 6 149,00 obyčajný chondrit  L5
1994 Rumanová Rumanová 3 2 270,00 obyčajný chondrit  H5
2010 Košice Košice 0 0 000,00 obyčajný chondrit  H5

Spolu

6 meteoritov 146 204 889,35 4 chondritov + 2 železá
Spolu 146 ks +      
Lenartov (3 ks) 0,5693 Natural History Museum, Londýn, Veľká Británia Grady & Graham (2000)
Magura (úlomky) 0,019 Humboldt-Universität, Museum für Naturkunde, Berlín, Nemecko Wappler & Hoppe (1969)
Magura (úlomky) 0,008 Národní muzeum, Praha, Česká republika Tuček (1958)
1
 Zoznam literatúry

       Adamus B., Jiránek J., Olšovský L., 1993: Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách. - Mineralia Slov. 25, 1, 73-74.
Ahlburg J., 1913: A felsőmagyarországi Érzhegység érstermelő helyei. - Magy. Kir. Földt. Intéz. Évk., 20, 327-357.
Bacsó Z., 1971: Nové poznatky a nové surovinové možnosti Vihorlatu. - Mineralia Slovaca, 247-251.
Bačík P., Uher P., Sýkora M., Lipka J., 2008: Low-Al tourmalines of the schorl-dravite - povondraite series in redeposited tourmalinites from the Western Carpathians, Slovakia. - Canadian Mineralogist, 46, 5, 1117-1129.
Bakoš F., Chovan M., Michálek J., 2000: Minerálne zloženie hydrotermálnej Sb, Cu, Pb, Zn, As mineralizácie na SV od Magurky v Nízkych Tatrách. Mineralia Slov., 32, 497-506.
Bálintová T., Ozdín D., Števko M., 2006: Chemické zloženie sulfosolí na lokalite Chyžné-Herichová. - Mineralia Slov., 38, 4, 303-312.
Bernard J. H. & Rost R. (eds.), 1992: Encyklopedický přehled minerálů. - Academia, Praha, 704 s.
Bernard J. H., Čech F., Dávidová Š., Dudek A., Fediuk F., Hovorka D., Kettner R., Koděra M., Kopecký L., Němec D., Paděra K., Petránek J., Sekanina J., Staněk J., Šímová M., 1981: Mineralogie Československa. 2. vydání. - Academia, Praha.
Bohatý M., 2003: Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu. - Minerál, XI, 270-272.
Bouška V., Povondra P., Lisý E., 1973:
Uvit z Hnúšte. - Acta Univ. Carol. Geol., 3, 149-157.
Čajková M. & Haramiová Š., 1959: Niektoré výskyty zeolitov v dutinách andezitov na Slovensku. - Geologické Práce, Zošit, 54, 191-224.
Čajková M. & Šamajová E., 1960: Príspevok k topografickej mineralógii Malých Karpát. - Acta Geol. Geogr. Univ. Comen. Geol., 4, 51-67.
Černý P., Parma Z., Povondra P., Veselovský F., 1973: Výskyt danburitu v xenolitech v andezitu na Maglovci u Prešova. - Acta. Univ. Carol. Geol., 1-2, 111-118.
Čillík I., 1977: Metodika a výsledky vyhľadávania scheelitu v  kryštaliniku na strednom Slovensku. - Geologický Průzkum, 19, 9-12.
Dávidová Š., 1970: Charakteristik der Pegmatite der Kleinen Karpaten. - Geologický Zborník Geologica Carpathica, 21, 115-137.
Dianiška I., Uher P., Matejček A., Kubiš M., Puškeľová Ľ., 2002: Hydrotermálny fluorit z tunela Višňové, Malá Fatra. - Bull. Min.-Petr. Odd. NM v Praze, 10, 313.
Drnzíková L., 1969: Mineralogicko-enetické pomery ložísk piezokremeňa Spišsko-gemerského rudohoria. - Mineralia Slovaca, 1, 119-143.
Drnzíková L. & Mandáková K., 1982: Mineralogický výskum cínovej a sprievodnej mineralizácie v Hnileckom rudnom poli. - Manuskript, Archív ŠGÚDŠ, Bratislava.
Ďuďa R., 1982: Mineralogicko-paragenetické zhodnotenie oblasti Zemplínskeho ostrova. - Manuskript, Archív ŠGÚDŠ, Bratislava.
Ďuďa R., 1995: Slovenské minerály. Nové poznatky z rokov 1980 - 1995. - Bull. Min.-Petr. Odd. NM v Praze, 3, 141-164.
Ďuďa R., Černý P. , Kaličiak M., Kaličiaková E., Tözsér J., Ulrych J., Veselovský F., 1981: Mineralógia severnej časti Slanských vrchov. - Miner. Slovaca, Monografia, 2, 99 s. Ďuďa R. & Kaličiaková E., 1987: Mineralogicko-paragenetické pomery Hg ložiska Dubník. - Mineralia Slovaca, 19, 5, 423-442.
Ďuďa R., Kotuľak P., Košuth M., 1992: Príspevok k mineralógii polymetalického ložiska Zlatá Baňa (Slánske vrchy). - Zbor. Východoslov. Múzea, Prír. Vedy, 32-33, 183-192.
Ďuďa R. & Krištín J., 1978: Výskyt Te-mineralizácie na lokalite Zlatá Baňa v Slanských vrchoch. - Mineralia Slovaca, 10, 1, 47-53.
Ďuďa R., Mrázek Z., Košuth M., 1984: Postmagmatická zeolitová mineralizácia Cerovej vrchoviny. - Mineralia Slovaca, 16, 157-172.
Ďuďa R. & Peterec D., 1992: Vzácne sekundárne minerály olova z Dobšinej. - Zborník Východoslovenského múzea, Prírodné Vedy, 32-33, 193-199.
Ďuďa R. & Sejkora J., 1997: Hydromagnezit z Jakloviec (Slovenské rudohorie). - Natura Carpatica, 38, 9-16.
Ďuďa R., Sejkora J., Novotná M., 1998: Nové mineralogické údaje pre alumohydrokalcit a dawsonit z Ladomírova. - Natura Carpatica, 39, 9-18.
Ďuďa R. & Slivka D., 1982: Minerály Slovenska 1. -Pressfoto, Bratislava.
Ďuďa R. & Slivka D., 1983: Minerály Slovenska 2. - Pressfoto, Bratislava.
Faryad S. W., 1994: Mineralogy of Mn-rich rocks from grrenschist facies sequences of the Gemericum, West Carpathians, Slovakia. - Neues Jahrbuch  für Mineralogie Monatshefte, 10, 464-480.
Faryad S. W. & Peterec D., 1987: Manifestation of skarn mineralization in the easter part of Trohanka, Spiš. Gemer. Mts. - Geol. Zborník Geologica Carpathica, 38, 111-128.
Grady M. M. & Graham A. L., 2000: Catalogue of meteorites. - Cambridge University Press, Cambridge, 689 s.
Grubessi O. & Maras A., 2009: Catalogo delle meteoriti. - Universita´di Roma "La Sapienza", Museo di Mineralogia, Roma, 35 s. (www.musmin.geo.uniroma1.it)
Haag R., 2003: The Robert Haag Collection of meteorites. - Tucson, 128 s.
Hofmann B., 2002: Bern Natural History Museum Meteorite Catalogue. - (http://www.woreczko.pl/meteorites/references/ref_Catalogs/BernNHM-2002.pdf)
Hovorka D., 1973: Core mountains and Veporide crystalline complexes, Paleozoic of Gemerides and Neovolcanics of Central Slovakia. - In: Guide to Excursion C,10th Congress Carpathian – Balcan Geological Association. GÚDŠ Bratislava.
Hovorka D. & Fejdi P., 1980: Spinel peridotite xenoliths in the West Carpathian Late Cenozoic alkali basalts and their tectonic significance. - Bull. Volcanol., 43, 95-106.
Huber S. & Huber P., 1985: Pezinok und Pernek in der Tschechoslowakei. - Lapis, 11, 13-20.
Huraiová M., Konečný P., Hurai V., 1991: Nové nálezy minerálov skupiny enigmatitu na Slovensku. - Mineralia Slovaca, 39, 2, 131-139.
Hurný J., 1977: Niektoré nové poznatky o Ni-Co mineráloch a Bi mineráloch na ložisku Rudňany (žila Zlatník). - In: Hornická Příbram ve věde a technice. Sekc. Mineralogie rudných ložisek, 31-42.
Chovan M. & Michálek J., 1988: Bizmutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava. - Mineralia Slovaca, 20, 269-272.
Kahan Š., 1965: Výskyt disténu v kryštaliniku Vysokých Tatier. - Zpr. Geol. Výsk. R. 1964, 2, 17-18.
Kahan Š., 1968: K problematike vystupovania staurolitu, disténu, sillimanitu a korundu v kryštaliniku Západných Tatier. - Acta Geol. Geogr. Univ. Comen. Geol., 13, 191-202.
Kantor J., 1955: Rudné minerály spišsko-gemerských serpentinitov (awaruit,hazlewoodit atď.). - Geologický Sborník Slovenskej Akadémie Vied, 6, 3-4, 302-318.
Kantor J., 1965: Tungsten in the West Carpathian metallogenetic province. - Geol. Práce Zpr., 36, 199-217.
Klinec A., Macek J., Dávidová Š., Kamenický L., 1980: Rochovský granit v styčnej zóne gemeríd s veporidmi. - Geologické Práce, Zprávy, 74, 103-112.
Koděra M., Krist E., Matherny M., 1957: Charakter granátov z Burzova a Pomjasla. - Geologický Sborník SAV, 8, 273-305.
Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. 1-3. - Veda, Bratislava, 1592 s.
Koch S. & Zombory L., 1934: Új magyarországi ankerit és magnezit elő fordulások. - Földtany Közlönyi, 160-162.
Korbel P. & Černohorský P., 1985: Současný stav některých slovenských mineralogických lokalit.  4. - Národní muzeum, Praha.
Korbel P. & Novák M., 1999: Encyklopedie minerálů. - Rebo Productions, Čestlice, 296 s.
Krenner J., 1925:
Kornelit. - Math. Természet. Tudom. Ért., 42, 1-2.
Kosinski J. W., 1996: Meteoryty Słowacji. - Meteoryt, 20, 4, 10-12.
Kubíny D., 1971: Výsledky vyhľadávania a výskytu živcových surovín na Slovensku. - Mineralia Slovaca, 3, 12-13, 371-378.
Kupčík V., Matherny M., Varček C., 1961: Príspevok k problému štruktúry minerálu "lillianit". - Geologický Sborník Slovenskej Akadémie Vied, 12, 1, 103-111.
Kúšik R., 1970: Hexahydrit a epsomit z Kremnice. - Mineralia Slovaca, 2, 125-132.
Kužvart M., 1956: Geologické a petrografické poměry mastkových ložisek a jejich okolí u Hnúště na Slovensku. - Sborník Ústředního Ústavu Geologického, 22, 145-195.
Láznička P., 1965: Mineralogické poměry na středním Slovensku. - Národní Muzeum Praha, 35 s.
Lipovský M. & Uher P., 1992: Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici. - Mineralia Slovaca, 24, 323-324.
Liszkay G., 1877: A tetradymit lelhelyéröl Zsupkón. Zsarnoca vidéki fémtelepek. Az asbestnek agy új lelhelyéröl. Pyrolusitek Tiszolczon. Tiszolczi márványfajok. - Földtany Közlönyi, 7, 9, 255-263.
Maderspach L., 1880: Magyarország vasércz-fekhelyei. - Budapešť, 111 s.
Majzlan J., 2009: Ore mineralization at the Rabenstein occurence near Banská Hodruša, Slovakia. - Mineralia Slovaca, 41, 1, 41-54.
Malachovský P., Uher P., Ďuďa R., 2000: Nb-W minerály vo vzácnoprvkových granitoch v Dlhej doline, Spišsko-gemerské rudohorie. - Natura Carpatica, 41, 7-14.
Marmet P., 2009: Marmet - Meteorites. - http://www.marmet-meteorites.com/id27.html
Mauritz J., 1910: Magyarországi kőzetalkotó ásványok. - Földtany Közlönyi, 40, 541-550.
Mazúrek J., 1963: Vzácne nerasty stredného Slovenska. - Sborník Pedagogického Inštitútu, 1, 33-53.
Miškovic J., 1992: Drahé kovy (Au, Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš. - Mineralia Slovaca, 24, 337.
Mrákava F., 1968: Ametysty na Rozália bani v Banskej Hodruši. - Zborník Slovenského Banského Múzea, 4, 235-237.
Mrázek Z. & Ďuďa R., 1983: Sekundárne minerály oloveno-zinkového zrudnenia Ochtiná – Margita. - Mineralia Slovaca, 15, 129-140.
Neumann U., 2009: Acht und Dreissig Dinge. - http://www.uni-tuebingen.de/uni/qvo/38dinge/dinge32.html
Novotný P. & Pauliš P., 2005: Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika. - Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, Přírodní vědy, 283, 68-71.
Nuñez C. & Diamond I. L., 1995: Meteorites at the Field Museum. - http://www.fieldmuseum.org/RESEARCH_COLLECTIONS/geology/meteor_col.pdf, 214 s.
Ozdín D., 2003: Mineralógia a genéza sideritovej mineralizácie Ďumbierskych Tatier. - Dizertačná práca, Archív Kat. miner. a petrol. Prír. fak. UK, Bratislava, 194 s.
Ozdín D., 2009-2021: Minerály Slovenska. - www.ozdinminerals.com.
Ozdín D. & Bukovina J., 2001: Výskyt wavellitu Al3(PO4)2(OH,F)2·5H2O pri Vígľašskej Hute - Kalinke. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 9, 243-247.
Ozdín D., Sečkár M., Števko M., 2008: Nové nálezy minerálov z Pezinku v Malých Karpatoch. - Minerál, 16, 6, 528-533.
Ozdín D. & Sejkora J., 2009: Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika). - Bull. mineral.-petrogr. odd. Nár. Muz. (Praha), 17, 1, 65-68.
Pauliš P. & Ďuďa R., 2002: Nejzajímavější mineralogická naleziště Slovenska. - Kuttna, Kutná Hora, 136 s.
Perchiazzi N., D´Orazio M., Folco L., 2004: The meteorite collection at Museo di Storia Naturale, Pisa University, Italy. - Meteoritics & Planetary Sciences, 39, 8, Suppl., A171-A176.
Peterec D., 2002: Mineralogické lokality Slovenska. - Harlequin, Košice.
Peterec D., Paučo M., Horský S., Ďuďa R., 1990: Zriedkavá asociácia minerálov z magnezitového ložiska Bankov (Košice). - Zbor. Východoslov. Múzea, Prír. Vedy, 31, 185-196.
Prior G. T., 2009: Catalogue of meteorites: with special reference to those represented in the collection of the British Museum (Natural History). - BiblioLife, LLC, 208 s.
Pršek J., Lauko Ľ., Valášková M., 2009: Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel. - Mineralia Slovaca, 41, 2, 183-190.
Pršek J., Ozdín D., Sejkora J., 2008: Eclarite and associated Bi sulphosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts., Slovak Republic). - Neues Jhb. Miner., Abh., 185, 2, 117-130.
Radvanec M., 2000: Metapelit, amfibolová bridlica a vznik magnetitovo-grafitovej mineralizácie vo veporiku pri Kokave nad Rimavicou. - Mineralia Slovaca, 32, 1-16.
Rieder M., 1963: Enargit z Havraní doliny severně od Mlynků ve Spišsko-gemerském Rudohoří. - Časopis pro Mineralogii a Geologii, 8, 1, 43-48.
Rojkovičová Ľ., 1982: Rudná mineralizácia v Javorí. - Mineralia Slovaca, 14, 461-470.
Řídkošil T., 1977: Některé druhotné minerály mědených rud ze Španí Doliny a Novoveské Huty. - Manuskript, 101 s.
Řídkošil T., Šrein V., Fábry J., Hybler J., Maximov B. A., 1992: Mrázekite, Bi2Cu3(OH)2O2(PO4)2·2H2O, a new mineral species and its crystal structure. - Canadian Mineralogist, 30, 215-224.
Salvatori R., Maras A., King E. A., 2009: Inventory of the Vatican Meteorite Collection. - Meteoritics, 19, 161-172.
Sečkár P., Bancík T., Krupa M., 2010: Striebornáče z Kremnice. - Minerál, 18, 4, 382-384.
Sejkora J. , 1993: Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku. - Bull. Min.-Petr. Odd. NM v Praze, 1, 108-114.
Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. - Academia, Praha, 376 s.
Sejkora J., Ďuďa R., Čejka J., Ederová J., Novotná M., 2004: Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH)·9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika). Mineralia Slovaca, 36, 3-4, 343-348.
Sejkora J., Ďuďa R., Novotná M., 2001: Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské Rudohorie. - Bull. Min.-Petr. Odd. Národního Muzea v Praze, 9, 121-139.
Schmidt S., 1887: Mitteilungen über ungarische Mineralvorkommen. - Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie, 12, 2, 97-116.
Szabó J., 1888: Claudetit Szomolnokról. - Földtany Közlönyi, 18, 1-5.
Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. - Granit,  Praha, 480 s.
Šímová M. & Ďurovič V., 1976: Karbonátové septárie so síranmi v perme melafýrovej série Nízkych Tatier. - Acta Geologica et Geographica Univ. Comen. Geol., 30, 105-117.
Šťastný V., 1935: Nerastné bohatstvo stredného Slovenska. - Sbor. Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 29, 177-212.
Števko M., 2012: Pernek-Krížnica: svetoznáma lokalita minerálov antimónu. - Minerál, 20, 2, 104-113.
Števko M., Ozdín D., Bačík P., Bálintová T., 2009: Klebelsbergit Sb4O4(OH)2SO4 z Au-Ag ložiska Kremnica, Slovenská republika. - Bull. mineral.-petrogr. odd. Nár. Muz. (Praha), 17, 1, 25-28.
Števko M., Tuček P., Vitáloš J., 2012: Nález brandholzitu na antimonitovom ložisku Pezinok-Kolársky vrch. - Minerál, 20, 2, 165-167.
Toborffy Z., 1910: Magyarországi pyrargyritek kristálytani vizsgálata. - Földtany Közlönyi, 40, 5-6, 360-372.
Tuček K., 1958: Katalog sbírky meteoritů Národního musea v Praze. - Sborník Národního musea v Praze, 14 B, 1-2, 29-128.
Tuček K., 1981: Meteority a jejich výskyty v Československu. - Academia, Praha, 272 s.
Turan J. & Vančová L., 1980: Die metamorphen Minerale von Karbonatkörpern des Kristallinikums der Klenovec Subzone der Veporiden. - Geologický Zborník Geologica Carpathica, 31, 343-357.
Uher P., 2002: Minerály pegmatitu Moravany nad Váhom – Striebornica pri Piešťanoch. - Minerál, 10, 344-348.
Uher P., Černý P., Novák M., Siman P., 1994: Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains,  Western  Carpathians, Slovakia. - Mineralia Slov., 26, 157-164.
Uher P., Janák M., Ozdín D., 2002: Calcian dravite from metacarbonate rocks of the Mútnik magnesite - talc deposit, Hnúšťa, Slovakia. - Neues Jahrb. Mineral. Mh., 2, 68-84.
Uher P., Kováčik M., Kubiš M., Shtukenberg A., Ozdín D., 2008: Metamorphic vanadian-chromian silicate mineralization in carbon-rich amphibole schists from the Malé Karpaty Moutains, Western Carpathians, Slovakia. - American Mineralogist, 93, 1, 63-73.
Uher P., Malachovský P., Bačík P., Chudík P., Števko M., 2009: Polykras-(Y), uranopolykras a Ti-Nb-Ta-Fe minerál v kremenných žilách a exokontaktných zónach granitov gemerika, Slovenského rudohoria. Bulletin mineralogicko-petrologického Oddělení Národního muzea v Praze, 17, 1, (v tlači).
Uher P. & Ozdín D., 2004: Najväčšie kryštály na mineralogických lokalitách Slovenska. - Minerál, 12, 4, 284-298.
Uher P., Sabol M., Konečný P., Gregáňová M., Táborský Z., Puškeľová Ľ., 1999: Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, Southern Slovakia). - Slovak Geological Magazine, 5, 4, 273-280.
Ulrich F., 1936: Ryzí bizmut z Dobšiné. - Věda Přír., 18, 253-258.
Valach J., 1954: Žulové pegmatity Malých Karpát. - Geologický Sborník SAV, 5, 26-58.
Varček J., 1954: Predbežná zpráva o výskume metalogenetických pomerov okolia Rožňavy. - Geologické Práce, Zprávy, 1, 71-74.
Varček J., 1960: Paragenetické pomery žily Bernardi pri Rožňave. - Acta Geol. Geogr. Univ. Comen., 4, 107-155.
Varček J., Vascoucelos J. M., Petrova R., Fejdi P., 1990: Cronstedtit (Fe2+2Fe3+)(SiFe3+O5)(OH)4 zo žily Klement, Rožňava. - Mineralia Slovaca, 22, 565-567.
Wappler G. & Hoppe G., 1969: Katalog der Meteoriten aus dem Museum für Naturkunde an der Humboldt-Universität zu Berlin, Mineralogisches Museum. - Ber. Deutsch. Ges. Geol. Wiss., B, Miner. Lagerstättenf., 14, 4, 359-381.
Vivenot F., 1869: Beiträge zur mineralogischen Topographie von Oesterreich und Ungarn. - Jahrbuch K.-kön. geologische Reichsanst., 595-612.
Wlachovský J., 1981: Rudné výskyty v oblasti Kobeliarova a  Brdárky. - Manuskript, Archív ŠGÚDŠ, Bratislava.
Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. I. Band. - Wilhelm Braumüller, Wien, 627 s.
Zepharovich V., 1873: Mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. II. Band. - Wilhelm Braumüller, Wien, 436 s.
Zepharovich V., 1893: Mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. III. Band. - Verlag des Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien in Commission bei F. Tempsky, Akadem. Buchhändler, Wien, 478 s.
Zipser Ch. A., 1817: Versuch eines topograpisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn. - Carl Friedrich Wigand, Oedenburg, 440 s.
Zlocha J. & Hovorka D., 1971: Výskyt azbestov v Západných Karpatoch. - Mineralia Slovaca, 3, 12-13, 295-318.
Zorkovský B. & Radzo V., 1969: Prehnit z lokality Paseka severne od obce Šalková. - Geologické práce, Správy, 49, 167-172.