Last update 01. 01. 2015
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerals of Slovakia
   Minerals first discovered from Slovakia
   Records of Slovakian minerals       
   Mineralogical labels

  
Cultish minerals
  
Slovakian minerals in electron microscope
  
Photos of Slovakian mineral. localities
   My collection

   Links
      Mineralogical journals and books
     
Mineralogical databases and software
  
   Museums and mineral collections
      Mineralogical clubs

     
Private mineralogical websites
     
Meteoritics (meteorites, tektites...)
     
Mineralogical instruments
   News

  
Contact
   M
ineral shows in the Slovakia
 

 

Reference: Ozdín D., 2009-2015: Minerals of Slovakia. www.ozdinminerals.com

Index of occurence in Slovakia:

    1. EXCEPTIONAL      1 - 2 localities
   2. RARE    
                  3 - 6 localities
   3. INFREQUENT
         7 - 15 localities
   4. ABUDANT            
  15 - 50 localities
   5. MORE ABUDANT
  > 50 localities

Identification rating of mineral in Slovakia:

 1. WELL IDENTIFIED - mostly combination at least 2 most distinguished analytical methods (X -ray diffraction and electron microprobe)

2. PARTIALLY-INDENTIFIED - mineral mostly analyzed, but for well identification is need to make another analyses

3. UNDERIDENTIFIED - mineral mostly identified only visual, often very problematic or fictive

 
© 2009-2015 Daniel Ozdín´s mineralogical website. All rights reserved.
Minerals of Slovakia

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Bannisterite, barite, barium-pharmacosiderite, barytocalcite, basaluminite, bassanite, bastnäsite-(Ce), beaverite, beidellite, bementite, benjaminite, benleonardite, berryite, berthierite, beryl, bieberite, bindheimite, bismite, bismuth, bismuthinite, bismutite, boehmite, bornite, borodaevite, botryogen, boulangerite, bournonite, brabantite, brandholzite, brannerite, braunite, breithauptite, brochantite, brookite, brucite, brushite.
Bassanite         2CaSO4·H2O         mon.
Index of occurence in Slovakia: 1                                           Identification rating of mineral in Slovakia: 1
Type locality: Vesuv, Italy (Zambonini,1910)
Oldest description from Slovakia area: Podrečany (Turan & Vančová, 1979)
Localities in Slovak Republic (1) and identification rating (in parenthesis): Podrečany (1)
Size: pulverized
Largest crystal from Slovakia area: -
Photo is not available
 
Notes:
References
Turan J. & Vančová L., 1979: Výskyty síranov na magnezitových ložiskách Spišsko-gemerského rudohoria. Mineralia Slovaca, 11, 3, 219-227.
Zambonini F., 1910: Mineralogia Vesuviana. Atti della Reale Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli, Ser. 2, 14, 7, 386 p.
Späť na začiatok stránky
Borodaevite        Ag5(Fe,Pb)Bi7(Sb,Bi)2S17         mon.
Index of occurence in Slovakia: X                                          Identification rating of mineral in Slovakia: X
Type locality: X
Oldest description from Slovakia area: X
Localities in Slovak Republic (-) and identification rating (in parenthesis): X
Size: X
Largest crystal from Slovakia area: X
Photo is not available
 
Notes: Ozdín & Chovan (1999) described from the Vyšná Boca mikroscopical borodaevite (?). Calculated microprobe analyses suggest on heyrovskyite and no originate mistakendly quoted borodaevite (?).
References
Ozdín D. & Chovan M., 1999: New mineralogical and paragenetic knowledge about siderite veins in the vicinity of Vyšná Boca, Nízke Tatry Mts. Slovak Geological Magazine, 5, 4, 255-271.
Späť na začiatok stránky
Brandholzite         Mg(H2O)6[Sb5+(OH)6]2         hex.
Index of occurence in Slovakia: 1                                                                                       Identification rating of mineral in Slovakia: 1
Type locality: Brandholz, Fichtelgebirge, Bavaria, Germany (Friedrich et al., 2000)
Oldest description from Slovakia area: Pernek (Sejkora et al., 2004)
Localities in Slovak Republic (2) and identification rating (in parenthesis): Pernek - Krížnica (1), Pezinok - Kolársky vrch (1)
Size: makroscopic
Largest crystal from Slovakia area: 1 cm (Pezinok; Števko et al., 2012)

Brandholzite from Pernek; size of crystal 1 mm (Photo D. Ozdín)

Brandholzite from Pernek; size of crystal ~ 0.3 mm (Photo D. Ozdín)

 
Notes:
References

Friedrich A., Wildner M., Tillmanns E., Merz P. L., 2000: Crystal chemistry of the new mineral brandholzite, Mg(H2O)6[Sb(OH)6]2, and of the synthetic analogues M2+(H2O)6[Sb(OH)6]2 (M2+ = Mg, Co). American Mineralogist, 85, 593-599.

Frost R. L., Čejka J., Sejkora J., Ozdín D., Bahfenne S., Keeffe E. C., 2009: Raman spectroscopic study of the antimonate mineral brandholzite Mg[Sb2(OH)12]·6H2O. Journal of Raman Spectroscopy, 40, 12, 1907-1910.

Ozdín D., 2009: Brandholzit. Ochrana prírody Slovenska, 4, 3rd and 4th cover page.

Sejkora J., Ozdín D., Ďuďa R., 2010: The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic. Journal of Geosciences, 55, 149-160.

Sejkora S., Ozdín D., Vitáloš J., Tuček P., Ďuďa R., 2004: Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei). Lapis, 29, 12, 27-28 and 33-36 a 58.

Števko M., 2012: Pernek-Krížnica: svetoznáma lokalita minerálov antimónu. Minerál, 20, 2, 104-113.

Števko M., Tuček P., Vitáloš J., 2012: Nález brandholzitu na antimonitovom ložisku Pezinok-Kolársky vrch. Minerál, 20, 2, 165-167.

Späť na začiatok stránky
Breithauptite         NiSb         hex.
Index of occurence in Slovakia: 2                                           Identification rating of mineral in Slovakia: 1
Type locality: St. Andreasberg, Harz, Saxony, Germany (1840)
Oldest description from Slovakia area: Rudňany (Hurný, 1977)
Localities in Slovak Republic (2) and identification rating (in parenthesis): Ozdín (1), Rudňany (1), Zlatá Baňa (3)
Size: microscopic
Largest crystal from Slovakia area: 6 µm (Rudňany; Hurný, 1977)
Photo is not available
 
Notes:
References
Ďuďa R., 1985: Mineralogické zhodnotenie ložiska Zlatá Baňa. Manuscript, Archive ŠGÚDŠ, Bratislava, 266 p.
Hurný J., 1977: Niektoré nové poznatky o Ni-Co mineráloch a Bi mineráloch na ložisku Rudňany (žila Zlatník). In: Hornická Příbram ve věde a technice. Sekc. Mineralogie rudných ložisek, 31-42.

Maťo Ľ. & Maťová V., 1994: Mineralizácia v okolí Ozdína, výskyt zlata s obsahom Sb-Ni v tmavých bridliciach jz. časti veporského kryštalinika (stredné Slovensko). Mineralia Slovaca, 26, 30-37.

Späť na začiatok stránky