Last update 01. 01. 2015
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerals of Slovakia
   Minerals first discovered from Slovakia
   Records of Slovakian minerals       
   Mineralogical labels

  
Cultish minerals
  
Slovakian minerals in electron microscope
  
Photos of Slovakian mineral. localities
   My collection

   Links
      Mineralogical journals and books
     
Mineralogical databases and software
  
   Museums and mineral collections
      Mineralogical clubs

     
Private mineralogical websites
     
Meteoritics (meteorites, tektites...)
     
Mineralogical instruments
   News

  
Contact
   M
ineral shows in the Slovakia
 

 

Reference: Ozdín D., 2009-2015: Minerals of Slovakia. www.ozdinminerals.com

Index of occurence in Slovakia:

    1. EXCEPTIONAL      1 - 2 localities
   2. RARE    
                  3 - 6 localities
   3. INFREQUENT
         7 - 15 localities
   4. ABUDANT            
  15 - 50 localities
   5. MORE ABUDANT
  > 50 localities

Identification rating of mineral in Slovakia:

 1. WELL IDENTIFIED - mostly combination at least 2 most distinguished analytical methods (X -ray diffraction and electron microprobe)

2. PARTIALLY-INDENTIFIED - mineral mostly analyzed, but for well identification is need to make another analyses

3. UNDERIDENTIFIED - mineral mostly identified only visual, often very problematic or fictive

 

© 2009-2015 Daniel Ozdín´s mineralogical website. All rights reserved.

Minerals of Slovakia

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Zeunerite, zincite, zinkenite, zippeite, zircon, zoisite, zunyite.
Zincite         (Zn,Mn2+)O         hex.
Index of occurence in Slovakia: 1                                           Identification rating of mineral in Slovakia: 3
Type locality: Franklin mine, Franklin a Sterling mine, Sterling Hill, Ogdensburg, both Sussex Co., New Jersey, USA (Haidinger, 1845)
Oldest description from Slovakia area: Smolník (Ilavský, 1956)
Localities in Slovak Republic (1) and identification rating (in parenthesis): Smolník (3)
Size: macroscopic?
Najväčší kryštál z územia Slovenska: data don´t exist (Smolník; Ilavský, 1956)
Photo is not available
 
Notes: is only reference which later all authos cited
References
Haidinger W., 1845: Handbuch der bestimmenden mineralogie. Wien, 548. (in German)

Ilavský J., 1956: Geológia a genéza pyritového ložiska Smolník. Geol. Práce, Zprávy, 8, 141-145. (in Slovak)

Späť na začiatok stránky
Zinkenite         Pb9Sb22S42         hex.
Index of occurence in Slovakia: 4                                              Identification rating of mineral in Slovakia: 1
Type locality: Graf Jost-Christian Mine, Wolfsberg, Harzgerode, Saxony, Germany (Rose, 1826)
Oldest description from Slovakia area: Jasenie - Husárka (Hak, 1958)
Localities in Slovak Republic (18) and identification rating (in parenthesis): Betliar (?), Brezno - Mlynná dolina (1), Čučma (1?), Dolná Lehota - Lom (1), Dolná Lehota - Dve Vody (1), Dúbrava (1), Gelnica (1), Chyžné - Herichová (1), Jasenie - Husárka (1), Kojšov (2), Magurka (1), Malé Železné (1), Medzibrod (1), Nižná Boca (1), Opátka (3), Ozdín (1), Vyšná Boca (1), Zlatá Baňa (1?)
Size: macroscopic
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 3 cm (Magurka; Bakoš et al., 2000)

Zinkenite in quartz from Dúbrava; Collection of DMP UK, Bratislava (Photo D. Ozdín)

Zinkenite in quartz from Dúbrava; Collection of DMP UK, Bratislava (Photo D. Ozdín)

 
Notes: -
References
Bakoš F., Chovan M., Michálek J., 2000: Minerálne zloženie hydrotermálnej Sb, Cu, Pb, Zn, As mineralizácie na SV od Magurky v Nízkych Tatrách. Mineralia Slovaca, 32, 497-506. (in Slovak)
Bálintová T., Ozdín, D., Števko, M., 2006: Chemické zloženie sulfosolí na lokalite Chyžné-Herichová. Mineralia Slovaca, 38, 4, 303-312. (in Slovak)
Ďuďa R. ed., 1981: Minerály severnej časti Slanských vrchov. Mineralia Slovca, Monografia 2, Bratislava, 98 p. (in Slovak)
Háber M., 1980: Mineralogisch-geochemische und paragenetische Erforschung hydrothermaler Gänge zwischen Prakovce und Kojšov (Spišsko-gemerské rudohorie). Západné Karpaty, Sér. Mineral., Petrogr., Geoch., Metalog., 7, 7-131. (in German)

Hak J., 1958: Zinkenit a jeho paragenese z Husárky v Nízkych Tatrách. Čas. Miner. Geol., 3, 4, 397-406. (in Czech)

Hak J. & Johan Z., 1959: Výskyt chalkostibitu v Nízkych Tatrách. Věstník Ústř. Úst. Geol., 34, 4, 455-457. (in Czech)
Chovan M., Majzlan J., Ragan M., Siman P., Krištín J., 1998: Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízke Tatry Mts. Acta Geol. Univ Comen 53, 37-49.
Chovan M., Póč I., Jancsy P., Majzlan J., Krištín J., 1995: Sb-Au (As, Pb) mineralizácia ložiska Magurka, Nízke Tatry. Mineralia Slovaca, 27, 6, 397-406. (in Slovak)

Lalinská B. & Chovan M., 2006: Hydrotermálna mineralizácia na lokalite Medzibrod a Sopotnícka dolina. Mineralia Slovaca, 38, 3, 261-272. (in Slovak)

Lalinská B., Kyselica M., Chovan M., 2004: Hydrotermálna mineralizácia ložiska Lom, Nízke Tatry. Mineralia Slovaca, 36, 265-272. (in Slovak)

Majzlan J. & Chovan M., 1997: Hydrotermálna mineralizácia v Mlynnej doline, Nízke Tatry. Mineralia Slovaca, 29,149-158.
Majzlan J., Chovan M., Michálek J., 1998: Rudné výskyty na Rišianke a Malom Železnom – minerálne zloženie a paragenéza. Mineralia Slovaca, 30, 52-59. (in Slovak)
Majzlan J., Chovan M., Michálek J., 2002: Mineral and chemical composition of the ores at the Dve Vody Sb-Au deposit, Western Carpathians. Slovak Geological Magazine, 8, 1, 21-36.
Peterec D. & Ďuďa R., 2003: Zriedkavé minerály Mn – ložiska pri Čučme. Natura Carpatica, 44, 229-236. (in Slovak)
Rose H., 1826: Über die Chemische Zusammensetzung des Zinckenits und des Jamesonits. Poggendorff’s Ann. Phys. Chem., 8, 99-102. (in German)
Smirnov A., Pršek J., Chovan M., 2006: Mineralogy and geochemistry of the Nižná Boca Sb-Au hydrothermal ore deposit (Western Carpathians, Slovakia. Mineralogia Polonica, 37, 2, 71-94.
Späť na začiatok stránky