Last update 01. 01. 2015
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerals of Slovakia
   Minerals first discovered from Slovakia
   Records of Slovakian minerals       
   Mineralogical labels

  
Cultish minerals
  
Slovakian minerals in electron microscope
  
Photos of Slovakian mineral. localities
   My collection

   Links
      Mineralogical journals and books
     
Mineralogical databases and software
  
   Museums and mineral collections
      Mineralogical clubs

     
Private mineralogical websites
     
Meteoritics (meteorites, tektites...)
     
Mineralogical instruments
   News

  
Contact
   M
ineral shows in the Slovakia
 

 

Reference: Ozdín D., 2009-2015: Minerals of Slovakia. www.ozdinminerals.com

Index of occurence in Slovakia:

    1. EXCEPTIONAL      1 - 2 localities
   2. RARE    
                  3 - 6 localities
   3. INFREQUENT
         7 - 15 localities
   4. ABUDANT            
  15 - 50 localities
   5. MORE ABUDANT
  > 50 localities

Identification rating of mineral in Slovakia:

 1. WELL IDENTIFIED - mostly combination at least 2 most distinguished analytical methods (X -ray diffraction and electron microprobe)

2. PARTIALLY-INDENTIFIED - mineral mostly analyzed, but for well identification is need to make another analyses

3. UNDERIDENTIFIED - mineral mostly identified only visual, often very problematic or fictive

 
© 2009-2015 Daniel Ozdín´s mineralogical website.  All rights reserved.

 

Minerals of Slovakia

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Rabdophne-(Ce), ramdohrite, rammelsbergite, ranciéite, realgar, reichenbachite, rhodochrosite, rhodonite, rhomboclase, rhönite, rickardite, riebeckite, richterite, robinsonite, romanéchite, roméite, römerite, rooseveltite, roquésite, roscoelite, rozenite, russellite, rutile.
Ramdohrite         Ag3Pb6Sb11S24         mon.
Index of occurence in Slovakia: 1                                            Identification rating of mineral in Slovakia: 1
Type locality: Chocaya, provincia Sud Chichas, Potosí, Bolívia  (Ahlfeld, 1930)
Oldest description from Slovakia area: Zlatá Baňa (Kovalenker et al., 1988)
Localities in Slovak Republic (2) and identification rating (in parenthesis): Chyžné - Herichová (1), Zlatá Baňa (1)
Size: microscopic
Largest crystal from Slovakia area: ?
Photo is not available
 
Notes: -
References
Ahlfeld F., 1930: Ramdohrit, ein neues Mineral aus Bolivia. Centralblatt für Mineralogie Geol. Abt., 265-267.

Bálintová, T. & Ozdín, D., 2006: Sulphosalts from Chyžné-Herichová in the Western Carpathians (Slovakia). Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, 5, 8.

Kovalenker V. A., Jeleň S., Genkin A. D., Ďuďa R., Sandomirskaja S. M., Malov V. S., Kotuľak P., 1988: Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition. Mineralia Slovaca, 20, 6, 481-498.
Späť na začiatok stránky
Reichenbachite         Cu2+5(PO4)2(OH)4         mon.
Index of occurence in Slovakia: 1                                               Identification rating of mineral in Slovakia: 1
Type locality: Reichenbach, Odenwald, Nemecko (Sieber et al., 1987)
Oldest description from Slovakia area: Ľubietová (Hyršl, 1991)
Localities in Slovak Republic (1) and identification rating (in parenthesis): Ľubietová - Podlipa (1)
Size: macroscopic
Largest crystal from Slovakia area: ? (Ľubietová - Podlipa)

Reichenbachite on pseudomalachite (?) (Photo D. Ozdín). Field of view 2 mm.

 
Notes: -
References
Hyršl J., 1991: Three polymorphs of Cu5(PO4)2(OH)4 from Ľubietová, Czechoslovakia. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte, 281-287.
Sieber N. H. W., Tillmanns E., Medenbach O., 1987: Hentschelite, CuFe2(PO4)2(OH)2, a new member of the lazulite group, and reichenbachite, Cu5(PO4)2(OH)4, a polymorph of pseudomalachite, two new copper phosphate minerals from Reichenbach, Germany. American Mineralogist, 72, 404-408.
Späť na začiatok stránky
Rhönite         Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,Ti)6(Si,Al)6O20         tricl.
Index of occurence in Slovakia: 2                                            Identification rating of mineral in Slovakia: 1
Type locality: Platz (near Brückenau), Fulda, Hessen, Germany (Soellner, 1907)
Oldest description from Slovakia area: Bacúrov and Babiná (Šímová, 1965)
Localities in Slovak Republic (6) and identification rating (in parenthesis): Babiná (3), Bacúrov (3), Hajnáčka (3), Mašková (1), Šurice (3), Trebeľovce (1)
Size: microscopic
Largest crystal from Slovakia area: 0.015 mm (Trebeľovce; Huraiová et al., 2007)
Photo is not available
 
Notes: Mihalíková and Šímová (1989) incorrectly referred rhönite from occurrences Hajnáčka a Šurice as mineral from amfibole group.
References
Huraiová M., Konečný P., Hurai V., 2007: Nové nálezy minerálov skupiny enigmatitu na Slovensku. Mineralia Slovaca, 39, 2, 131-139. (in Slovak)
Mihalíková A. & Šímová M., 1989: Geochémia a petrológia miocénno-pleistocénnych alkalických bazaltov stredného a južného Slovenska. Západné Karpaty, Séria Mineral. Petrogr. Geoch. Metalog., 12, 7-142. (in Slovak)
Soellner J., 1907: Über Rhönite, ein neues änigmatitähnliches Mineral und iiber die verbreitung desselbenin basaltischen Gesteinen. Neues Jahrbuch Min., Beil.-Bd., 24, 475-547.
Šímová M., 1965: Petrografia a petrochémia produktov finálneho vulkanizmu slovenského stredohoria. Acta Geol. Geograph. Univ. Comen., 9, 1-89. (in Slovak)
Späť na začiatok stránky
Robinsonite         Pb4Sb6S13         mon.
Index of occurence in Slovakia: 3                                            Identification rating of mineral in Slovakia: 1
Type locality: Red Bird Mine, Pershing Co., Nevada, USA
Oldest description from Slovakia area: Malé Železné
Localities in Slovak Republic (9) and identification rating (in parenthesis): Dúbrava (1), Chyžné - Herichová (1), Jasenie - Kyslá (?), Kľačianka (1), Krámec - Solisko (1), Magurka (1), Malé Železné (1), Ozdín - Mládzovo (1), Zlatá Baňa (1)
Size: macroscopic
Largest crystal from Slovakia area: ? (Malé Železné)
Hodrušit (Hodruša-Hámre)

Robinsonite aggregate (~ 5 cm) from the locality Malé Železné in Nízke Tatry Mts. (Photo D. Ozdín)

 
Notes:
References
Bakos F., Chovan M., Michálek J., 2000: Minerálne zloženie hydrotermálnej Sb, Cu, Pb, Zn, As mineralizácie na SV od Magurky, v Nízkych Tatrách. Miner. Slovaca, 32, 497–506. (in Slovak)
Bálintová T., Ozdín D., Števko M., 2006: Chemické zloženie sulfosolí na lokalite Chyžné-Herichová. Miner. Slovaca, 38, 4, 303–312. (in Slovak)
Ďuďa R. & Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. Granit, Praha, 480 p. (in Slovak)

Chovan M., Majzlan J., Ragan M., Siman P., Krištín J., 1998: Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulphosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízke Tatry Mts. Acta Geol. Univ. Comen., Geologica, 53, 37–49.

Kovalenker V. A., Jeleň S., Genkin A. D., Ďuďa R., Kotuľak P., Malov V. S., Sandomirskaja S. M., 1988: Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposits (Eastern Slovakia), specialites of chemical composition. Miner. Slovaca, 20, 481–498.

Majzlan J., Chovan M., Michálek J., 1998: Rudné výskyty na Rišianke a Malom Železnom – minerálne zloženie a paragenéza. Miner. Slovaca, 30, 52–59. (in Slovak)

Makovicky E., Balic-Zunic T., Karanovic L., Poleti D., Pršek J., 2004: Structure refinement of natural robinsonite, Pb4Sb6S13: cation distribution and modular description: N. Jahrb. Miner., Monatsh., 2,  49–67.

Maťo Ľ., Maťová V., 1994: Mineralizácia v okolí Ozdína, výskyt zlata s obsahom Sb-Ni v tmavých bridliciach, JZ časti veporského kryštalinika (Stredné Slovensko). Miner. Slovaca, 26, 30–37. (in Slovak)

Späť na začiatok stránky