Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Rabdofán-(Ce), ramdohrit, rammelsbergit, ranciéit, realgár, reichenbachit, rhönit, rickardit, riebeckit, richterit, robinsonit, rodochrozit, rodonit, romanéchit, romboklas, roméit, römerit, rooseveltit, roquésit, roscoelit, rozenit, russellit, rutil.
Ramdohrit         Ag3Pb6Sb11S24         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1                                              Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Chocaya, provincia Sud Chichas, Potosí, Bolívia  (Ahlfeld, 1930)
Najstarší opis z územia Slovenska: Zlatá Baňa (Kovalenker et al., 1988)
Lokality na Slovensku (18) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Chyžné - Herichová (1), Zlatá Baňa (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska:
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: -
Literatúra
Ahlfeld F., 1930: Ramdohrit, ein neues Mineral aus Bolivia. Centralblatt für Mineralogie Geol. Abt., 265-267.

Bálintová, T. & Ozdín, D., 2006: Sulphosalts from Chyžné-Herichová in the Western Carpathians (Slovakia). Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, 5, 8.

Kovalenker V. A., Jeleň S., Genkin A. D., Ďuďa R., Sandomirskaja S. M., Malov V. S., Kotuľak P., 1988: Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition. Mineralia Slovaca, 20, 6, 481-498.
Späť na začiatok stránky
Reichenbachit         Cu2+5(PO4)2(OH)4         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Reichenbach, Odenwald, Nemecko (Sieber et al., 1987)
Najstarší opis z územia Slovenska: Ľubietová (Hyršl, 1991)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Ľubietová - Podlipa (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ? (Ľubietová - Podlipa)
Reichenbachit na pseudomalachite (?). Šírka výrezu 2 mm. (Foto D. Ozdín).
 
Poznámky: -
Literatúra
Hyršl J., 1991: Three polymorphs of Cu5(PO4)2(OH)4 from Ľubietová, Czechoslovakia. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte, 281-287.
Sieber N. H. W., Tillmanns E., Medenbach O., 1987: Hentschelite, CuFe2(PO4)2(OH)2, a new member of the lazulite group, and reichenbachite, Cu5(PO4)2(OH)4, a polymorph of pseudomalachite, two new copper phosphate minerals from Reichenbach, Germany. American Mineralogist, 72, 404-408.
Späť na začiatok stránky
Rhönit         Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,Ti)6(Si,Al)6O20         trikl.
Index výskytu na Slovensku: 2                                          Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Platz (pri Brückenau), Fulda, Hesensko, Nemecko (Soellner, 1907)
Najstarší opis z územia Slovenska: Bacúrov a Babiná (Šímová, 1965)
Lokality na Slovensku (6) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Babiná (3), Bacúrov (3), Hajnáčka (3), Mašková (1), Šurice (3), Trebeľovce (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,015 mm (Trebeľovce; Huraiová et al., 2007)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: Z lokalít Hajnáčka a Šurice rhönit nesprávne uvádzajú Mihalíková a Šímová (1989) ako minerál zo skupiny amfibolu.
Literatúra
Huraiová M., Konečný P., Hurai V., 2007: Nové nálezy minerálov skupiny enigmatitu na Slovensku. Mineralia Slovaca, 39, 2, 131-139.
Mihalíková A. & Šímová M., 1989: Geochémia a petrológia miocénno-pleistocénnych alkalických bazaltov stredného a južného Slovenska. Západné Karpaty, Séria Mineral. Petrogr. Geoch. Metalog., 12, 7-142.
Soellner J., 1907: Über Rhönite, ein neues änigmatitähnliches Mineral und iiber die verbreitung desselbenin basaltischen Gesteinen. Neues Jahrbuch Min., Beil.-Bd., 24, 475-547.
Šímová M., 1965: Petrografia a petrochémia produktov finálneho vulkanizmu slovenského stredohoria. Acta Geol. Geograph. Univ. Comen., 9, 1-89.
Späť na začiatok stránky
Robinsonit         Pb4Sb6S13         mon.
Index výskytu na Slovensku: 3   

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1  

Typová lokalita: Red Bird Mine, Pershing Co., Nevada, USA
Najstarší opis z územia Slovenska: Malé Železné
Lokality na Slovensku (9) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Dúbrava (1), Chyžné - Herichová (1), Jasenie - Kyslá (?), Kľačianka (1), Krámec - Solisko (1), Magurka (1), Malé Železné (1), Ozdín - Mládzovo (1), Zlatá Baňa (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ? (Malé Železné)
Robinsonitový agregát (~ 5 cm) z lokality Malé Železné. (Foto D. Ozdín)
 
Poznámky:
Literatúra
Bakos F., Chovan M., Michálek J., 2000: Minerálne zloženie hydrotermálnej Sb, Cu, Pb, Zn, As mineralizácie na SV od Magurky, v Nízkych Tatrách. Miner. Slovaca, 32, 497–506.
Bálintová T., Ozdín D., Števko M., 2006: Chemické zloženie sulfosolí na lokalite Chyžné-Herichová. Miner. Slovaca, 38, 4, 303–312.
Ďuďa R. & Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. Granit, Praha, 480 s.

Chovan M., Majzlan J., Ragan M., Siman P., Krištín J., 1998: Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulphosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízke Tatry Mts. Acta Geol. Univ. Comen., Geologica, 53, 37–49.

Kovalenker V. A., Jeleň S., Genkin A. D., Ďuďa R., Kotuľak P., Malov V. S., Sandomirskaja S. M., 1988: Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposits (Eastern Slovakia), specialites of chemical composition. Miner. Slovaca, 20, 481–498.

Majzlan J., Chovan M., Michálek J., 1998: Rudné výskyty na Rišianke a Malom Železnom – minerálne zloženie a paragenéza. Miner. Slovaca, 30, 52–59.

Makovicky E., Balic-Zunic T., Karanovic L., Poleti D., Pršek J., 2004: Structure refinement of natural robinsonite, Pb4Sb6S13: cation distribution and modular description: N. Jahrb. Miner., Monatsh., 2,  49–67.

Maťo Ľ., Maťová V., 1994: Mineralizácia v okolí Ozdína, výskyt zlata s obsahom Sb-Ni v tmavých bridliciach, JZ časti veporského kryštalinika (Stredné Slovensko). Miner. Slovaca, 26, 30–37.

Späť na začiatok stránky