Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Zeunerit, zinkenit, zinkit, zippeit, zirkón, zlato, zoisit, zunyit.
Zinkenit         Pb9Sb22S42         hex.
Index výskytu na Slovensku: 4                                              Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Graf Jost-Christian Mine, Wolfsberg, Harzgerode, Sasko, Nemecko (Rose, 1826)
Najstarší opis z územia Slovenska: Jasenie - Husárka (Hak, 1958)
Lokality na Slovensku (18) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Betliar (?), Brezno - Mlynná dolina (1), Čučma (1?), Dolná Lehota - Lom (1), Dolná Lehota - Dve Vody (1), Dúbrava (1), Gelnica (1), Chyžné - Herichová (1), Jasenie - Husárka (1), Kojšov (2), Magurka (1), Malé Železné (1), Medzibrod (1), Nižná Boca (1), Opátka (3), Ozdín (1), Vyšná Boca (1), Zlatá Baňa (1?)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 3 cm (Magurka; Bakoš et al., 2000)

Zinkenit v kremeni z Dúbravy; Zbierka PRIFUK, Bratislava (Foto D. Ozdín)

Zinkenit v kremeni z Dúbravy; Zbierka PRIFUK, Bratislava (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky: -
Literatúra
Bakoš F., Chovan M., Michálek J., 2000: Minerálne zloženie hydrotermálnej Sb, Cu, Pb, Zn, As mineralizácie na SV od Magurky v Nízkych Tatrách. Mineralia Slovaca, 32, 497-506.
Bálintová T., Ozdín, D., Števko, M., 2006: Chemické zloženie sulfosolí na lokalite Chyžné-Herichová. Mineralia Slovaca, 38, 4, 303-312.
Ďuďa R. ed., 1981: Minerály severnej časti Slanských vrchov. Mineralia Slovca, Monografia 2, Bratislava, 98 s.
Háber M., 1980: Mineralogisch-geochemische und paragenetische Erforschung hydrothermaler Gänge zwischen Prakovce und Kojšov (Spišsko-gemerské rudohorie). Západné Karpaty, Sér. Mineral., Petrogr., Geoch., Metalog., 7, 7-131.

Hak J., 1958: Zinkenit a jeho paragenese z Husárky v Nízkych Tatrách. Čas. Miner. Geol., 3, 4, 397-406.

Hak J. & Johan Z., 1959: Výskyt chalkostibitu v Nízkych Tatrách. Věstník Ústř. Úst. Geol., 34, 4, 455-457.
Chovan M., Majzlan J., Ragan M., Siman P., Krištín J., 1998: Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízke Tatry Mts. Acta Geol. Univ Comen 53, 37-49.
Chovan M., Póč I., Jancsy P., Majzlan J., Krištín J., 1995: Sb-Au (As, Pb) mineralizácia ložiska Magurka, Nízke Tatry. Mineralia Slovaca, 27, 6, 397-406.

Lalinská B. & Chovan M., 2006: Hydrotermálna mineralizácia na lokalite Medzibrod a Sopotnícka dolina. Mineralia Slovaca, 38, 3, 261-272.

Lalinská B., Kyselica M., Chovan M., 2004: Hydrotermálna mineralizácia ložiska Lom, Nízke Tatry. Mineralia Slovaca, 36, 265-272.

Majzlan J. & Chovan M., 1997: Hydrotermálna mineralizácia v Mlynnej doline, Nízke Tatry. Mineralia Slovaca, 29,149-158.
Majzlan J., Chovan M., Michálek J., 1998: Rudné výskyty na Rišianke a Malom Železnom – minerálne zloženie a paragenéza. Mineralia Slovaca, 30, 52-59.
Majzlan J., Chovan M., Michálek J., 2002: Mineral and chemical composition of the ores at the Dve Vody Sb-Au deposit, Western Carpathians. Slovak Geological Magazine, 8, 1, 21-36.
Peterec D. & Ďuďa R., 2003: Zriedkavé minerály Mn – ložiska pri Čučme. Natura Carpatica, 44, 229-236.
Rose H., 1826: Üdie Chemische Zusammensetzung des Zinckenits und des Jamesonits. Poggendorff’s Ann. Phys. Chem., 8, 99-102.
Smirnov A., Pršek J., Chovan M., 2006: Mineralogy and geochemistry of the Nižná Boca Sb-Au hydrothermal ore deposit (Western Carpathians, Slovakia. Mineralogia Polonica, 37, 2, 71-94.
Späť na začiatok stránky
Zinkit         (Zn,Mn2+)O         hex.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 3
Typová lokalita: Franklin mine, Franklin a Sterling mine, Sterling Hill, Ogdensburg, obidve Sussex Co., New Jersey, USA (Haidinger, 1845)
Najstarší opis z územia Slovenska: Smolník (Ilavský, 1956)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Smolník (3)
Veľkosť: makroskopický?
Najväčší kryštál z územia Slovenska: neexistuje údaj (Smolník; Ilavský, 1956)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: existuje len zmienka, ktorú neskorší autori všetci preberali
Literatúra
Haidinger W., 1845: Handbuch der bestimmenden mineralogie. Wien, 548.

Ilavský J., 1956: Geológia a genéza pyritového ložiska Smolník. Geol. Práce, Zprávy, 8, 141-145.

Späť na začiatok stránky