Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Ytrokrazit-(Y).
Ytrokrazit-(Y)         (Y,Th,Ca,U)(Ti,Fe3+)2(O,OH)6         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                              Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 2
Typová lokalita: Burnet Co., Texas, USA (Hidden & Warren, 1906)
Najstarší opis z územia Slovenska: Západné Tatry* (Uher et al., 2010)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Západné Tatry* (2)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: neuvedený
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: *Bližšia lokalizácia nie je uvedená.
Literatúra

Hidden W. E. & Warren C. H., 1906: On yttocrasite, a new yttrium-thorium-uranium titanate. Am. J. Sci., 22, 4, 515-519.

Uher P., Dianiška I., Bačík P., Ondrejka M., Pršek J., Zubaj R., 2010: Gadolinite and crichtonite group minerals: breakdown products of primary monazite and xenotime in granitic and metamorphic rocks. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract series, 6, s. 448.

Späť na začiatok stránky