Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Qitianlingit, quenstedtit.
Qitianlingit         (Fe2+,Mn2+)2(Nb,Ta)2W6+O10         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Qitianling, Čína (Yang et al., 1985)
Najstarší opis z územia Slovenska: Gemerská Poloma (Malachovský et al., 2000)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Gemerská Poloma - Dlhá dolina (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 15 μm veľké lamely (Gemerská Poloma; Malachovský et al., 2000)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Malachovský P., Uher P., Ďuďa R., 2000: Nb-W minerály vo vzácnoprvkových granitoch v Dlhej doline, Spišsko-gemerské rudohorie. Natura Carpatica, 41, 7-14.
Yang G., Wang S., Peng Z., Bu J., 1985: Qitianlingite - a newlydiscovered superstructure complex oxide. Acta Mineral.Sinica, 5, 193-198.
Späť na začiatok stránky
Quenstedtit         Fe3+2(SO4)3·10H2O         trikl.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Tierra Amarilla, provincia Copiapó, Atacama, Čile (Linck, 1888)
Najstarší opis z územia Slovenska: Banská Štiavnica (Šamajová & Hvožďara, 1970)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ? (Banská Štiavnica; Šamajová & Hvožďara, 1970)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra

Šamajová E. & Hvožďara P., 1970: Sekundárne sírany z Banskej Štiavnice. Acta Geol. Geogr. Univ. Comen., Geol. 19, 201-211.

Linck G., 1888: Neues Jahrbuch f. Mineralogie, 1, 213.
Linck G., 1889: Beitrag zur Kenntnis der. Sulfate von Tierra amarilla bei Copiapó in Chile. Zeitschrift f. Kristallogr., 15, 1-28..
Späť na začiatok stránky