Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Talk, taramit, taranakit, taumazit, teallit, telúr, telúrantimón, telurobizmutit, teluronevskit, tenit, tennantit, tenorit, tetradymit, tetraedrit, thenardit, thomsonit, tintinait, titanit, tobermorit, todorokit, topás, torbernit, torit, torogumit, törnebohmit-(Ce), tremolit, tridymit, tripuhyit, trögerit, troilit, tschermakit, tschermigit, tsumoit, tungstenit, tyrolit, ťujamunit.
Taranakit         K3Al5(PO3OH)6(PO4)2·18H2O         trig.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Sugar Loaves, New Plymouth, poloostrov Taranaki, Nový Zéland (Cox, 1882)
Najstarší opis z územia Slovenska: Jaskyňa Domica, Kečovo (Sejkora et al., 2004)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Kečovo - Jaskyňa Domica (1)
Veľkosť: makroskopický (2 cm veľké kôry zložené 1-3 mm veľkých nodúl)
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 4 μm (Kečovo - Jaskyňa Domica; Sejkora et al., 2004)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Cox S. H., 1882: Notes on the Mineralogy of New Zealand. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, 15, 361-409.

Sejkora J., Ďuďa R., Čejka J., Ederová J., Novotná M., 2004: Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH)·9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika). Mineralia Slovaca, 36, 3-4, 343-348.

Späť na začiatok stránky
Telúr         Te         trig.
Index výskytu na Slovensku: 1                                              Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Faţa Băii, Zlatna, Rumunsko (Klaproth, 1798)
Najstarší opis z územia Slovenska: Kremnica (Maťo & Háber, 1990)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Kremnica (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ?
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Klaproth M. H., 1798: Ueber die siebenbürgischen Golderze, und das in selbigen enthaltene neue Metall. Chem. Ann., 1, 91-104.

Maťo Ľ. & Háber M., 1990: Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli. Mineralia Slovaca, 22, 4, 383-384.

Späť na začiatok stránky
Tenit         (Ni,Fe)         kub.
Index výskytu na Slovensku: 2                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: rieka Gorge, South Island, Nový Zéland (?, 1861)
Najstarší opis z územia Slovenska: Meteorit Magura, Slanica, Orava (Weinschenk, 1889)
Lokality na Slovensku (3) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Lenartov (1), Rumanová (1), Slanica (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: - (netvorí kryštály, ale len lamely v kamacite)

Lamely tenitu v kamacite s cohenitom (hnedý vľavo hore) z meteoritu Magura pri obci Slanica. Šírka výrezu 3,8 mm. (Foto D. Ozdín)

Lamely tenitu v kamacite z meteoritu Lenartov. Šírka obrázku 6 mm. (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky:
Literatúra
Brezina A., 1895: Die Meteoritensammlung des Naturhistorischen Hofmuseums. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 10, 231-307.
Cohen E., 1898: Meteoreisen - Studien IX. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 13, 473-486.
Cohen E. & Weinschenk E., 1891: Meteoreisen - Studien I. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 6, 131-165.
Loczka J., 1892: A magurai (Árvamegye) meteorvaskö néhány alkatrésze. Földt. Közl., 22, 95-97.

Porubčan V. & Rojkovič I., 1996: A chondrite find in Slovakia. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 26, 1, 31-36.

Rojkovič I., Porubčan V., Siman P., 1995: Nález meteoritu pri obci Rumanová. Mineralia Slovaca, 27, 4, 331-342.
Tuček K., 1981: Meteority a jejich výskyty v Československu. Academia, Praha, 272 s.
Weinschenk E., 1889: Ueber einige Bestandtheile des Meteoreisens von Magura. Annalen K. K. Naturhistorischen Hofmuseums, Wien, 4, 93-101.
Späť na začiatok stránky
Tripuhyit         Fe2+Sb5+2O6         tetr.
Index výskytu na Slovensku: 2                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Tripuhy, Minas Gerais, Brazília (Hussak & Prior, 1897)
Najstarší opis z územia Slovenska: Pezinok  - Kolársky vrch (Majzlan et al., 2011)
Lokality na Slovensku (5) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Čučma (1), Dúbrava (1), Medzibrod (1), Pezinok - Kolársky vrch (1), Poproč (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: - (doteraz neboli opísané makroskopické kryštály, len zmesné agregáty najmä hydrooxidmi železa)

 

Zonálne zrno tripuhyitu z ložiska Pezinok - Kolársky vrch. Mierka na obrázku 0,02 mm. Fotografia v spätne rozptýlených elektrónoch (Foto B. Voleková).

 

 
Poznámky:
Literatúra
Hussak E. & Prior G. T., 1897: On tripuhyite, a new antimonate of iron, from Tripuhy, Brazil. Min. Mag., 11, 302-303.
Lalinská B., Majzlan J., Klimko T., Chovan M., Kučerová G., Michňová J., Hovorič R., Göttlicher J., Steininger R., 2012: Mineralogy of the Fe-As-Sb weathering products in mine wastes and soils at several Sb deposits in Slovakia. Can. Miner. In press.

Majzlan J., Lalinská B., Chovan M., Bläβ U., Brecht B., Göttlicher J., Steininger R., Hug K., Ziegler S., Gescher J., 2011: A mineralogical, geochemical, and microbiogical assessment of the antimony- and arsenic-rich neutral mine drainage tailings near Pezinok, Slovakia. Am. Miner., 96, 1, 1-13.

Lalinská-Voleková B., Kučerová G., Rusinová P., 2012: Tripuhyit - minerál bežný alebo veľmi vzácny?. Minerál, 20, 2, 150-153.

Späť na začiatok stránky