Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Ullmannit, uraninit, uránmikrolit, uranopilit, uranopolykras, uránpyrochlór, ustarasit, uvarovit, uvit, uytenbogaardtit.
Uránmikrolit         (U,Ca,Ce)2(Ta,Nb)2O6(OH,F)         kub.
Index výskytu na Slovensku: 2                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Posse, São José de Brejaúba, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazília (?, 1957)
Najstarší opis z územia Slovenska: Moravany nad Váhom (Uher et al., 1994)
Lokality na Slovensku (4) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Brusno (1), Gemerská Poloma (3), Limbach (1), Moravany nad Váhom (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska:
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit, Praha, 480 s.
Uher P. & Černý P., 1998: Vzácnoprvková mineralizácia v granitových pegmatitoch Nízkych Tatier. Mineralia Slovaca, 30, 2, 93-94.
Uher P., Cerny P., Chapman R., Hatar J., Miko O., 1998: Evolution of Nb,Ta-oxide minerals in the Prasiva granitic pegmatites, Slovakia; II, External hydrothermal Pb,Sb overprint. Canadian Mineralalogist, 36, 2, 535-545.
Uher P., Černý P., Novák M., Siman P., 1994: Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western  Carpathians, Slovakia. Mineralia Slov., 26, 157-164.
Uher P., Žitňan P., Ozdín D., 2007: Pegmatitic Nb-Ta oxide minerals in alluvial placers from Limbach, Bratislava Massif, Western Carpathians, Slovakia: compositional variations and evolutionary trend. Journal of Geosciences. 52, 1, 133-141.
Späť na začiatok stránky
Uranopilit         (UO2)6(SO4)(OH)10·12H2O         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 3
Typová lokalita: Jáchymov, Česká republika (Weisbach, 1882)
Najstarší opis z územia Slovenska: Hnilec (Ďuďa & Pauliš, 2005)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Hnilec (3), Rožňava - Mária baňa (3)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: práškovitý
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra

Ďuďa R. & Pauliš P., 2005: Minerály Slovenskej republiky. Kuttna, Kutná Hora, 136 s.

Pauliš P. & Ďuďa R., 2002: Nejzajímavější mineralogická naleziště Slovenska. Kuttna. Kutná Hora, 136 s.

Weisbach A., 1882: Mineralogische Notizen II. 17. Uranocher. Neues Jahrbuch für Mineralogie, 2, 258-259.
Späť na začiatok stránky
Uranopolykras         (U,Y)(Ti,Nb,Ta)2O6         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: pegmatitová žila Fonte del Prete, San Piero in Campo, Elba, Toskánsko, Taliansko (Aurisicchio et al., 1993)
Najstarší opis z územia Slovenska: Gemerská Poloma a Rožňava-Čučma (Uher et al., 2009)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Gemerská Poloma (1), Rožňava-Čučma (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 2 cm spoločné agregáty s uranopolykrasom (Gemerská Poloma, Uher et al., 2009)

Zmesný kryštál polykrasu-(Y) a uranopolykrasu v kremeni z Gemerskej Polomy (št. Elisabeth) (Foto: M. Števko).

Zmesný kryštál polykrasu-(Y) a uranopolykrasu v kremeni z Gemerskej Polomy (št. Elisabeth) (Foto: M. Števko).

 
Poznámky:
Literatúra

Aurisicchio C., Orlandi P., Pasero M., Perchiazzi N., 1993: Uranopolycrase, the uranium-dominant analogue of polycrase-(Y), a new mineral from Elba Island, Italy, and its crystal structure. European Journal of Mineralogy, 5, 6, 1161-1165.

Uher P., Malachovský P., Bačík P., Chudík P., Števko M., 2009: Polykras-(Y), uranopolykras a Ti-Nb-Ta-Fe minerál v kremenných žilách a exokontaktných zónach granitov gemerika, Slovenského rudohoria. Bulletin mineralogicko-petrologického Oddělení Národního muzea v Praze, 17, 1, 14-24.
Späť na začiatok stránky
Uránpyrochlór         (U,Ca,Ce)2(Nb,Ta)2O6(OH,F)         kub.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Mitchell Co., Severná Karolína, USA (Smith, 1877 - opis; Holmquist, 1896 - zavedenie názvu uránmikrolit)
Najstarší opis z územia Slovenska: Brusno (Uher & Černý, 1998)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Brusno (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska:
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra

Holmquist P. J., 1896: Synthetische Studien über die Perowskit- und Pyrochlormineralien. Bull. Upsala Univ., Inst. Geol., 3, l8l-266.

Smith J. L., 1877: E xamination of the American minerals, No. 6. American Journal of Sciences, 13, 359-369.

Uher P. & Černý P., 1998: Vzácnoprvková mineralizácia v granitových pegmatitoch Nízkych Tatier. Mineralia Slovaca, 30, 2, 93-94.
Uher P., Cerny P., Chapman R., Hatar J., Miko O., 1998: Evolution of Nb,Ta-oxide minerals in the Prasiva granitic pegmatites, Slovakia; II, External hydrothermal Pb,Sb overprint. Canadian Mineralalogist, 36, 2, 535-545.
Späť na začiatok stránky
Ustarasit         Pb(Bi,Sb)6S10         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 2
Typová lokalita: ložisko Ustarasaj, Brichmulla, Uzbekistan (Sacharova, 1955)
Najstarší opis z územia Slovenska: Rudňany (Hurný, 1977)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Rudňany (2)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska:
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra

Hurný J., 1977: Niektoré poznatky o Ni-Co mineráloch a Bi mineráloch na ložisku Rudňany (žila Zlatník). In: Hornická Příbram ve Věde a technice, sek. Mineralogie rudních ložisek, 31-42.

Sacharova M. S., 1955: Bismuth sulfosalts from Ustarasai deposit. Trudy Mineral. Muzeja, 7, 112-126. (v ruštine)
Späť na začiatok stránky
Uvarovit         Ca3Cr3+2(SiO4)3         kub.
Index výskytu na Slovensku: 2                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Saranovskaja, Permská oblasť, Stredný Ural, Rusko (?, 1832)
Najstarší opis z územia Slovenska: Pezinok (Uher et al., 1994)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Dobšiná (?), Jaklovce (?), Pezinok (1), Sedlice (?)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: -
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra

? 1832: Ann. Phys. Chem., 24, 388.

Radvanec M., 2000: P-T dráha exhumácie ultravysoko metamorfovaného peridotitu neďaleko Jakloviec na severe gemerika a na lokalite Skalka pri Sedliciach na severe od pruhu Branisko-Čierna hora. Mineralia Slovaca, 32, 5, 439-458.
Uher P., Chovan M., Majzlan J., 1994: Vanadium-chromium garner in mafic pyroclastic rocks of the Malé Karpaty Moutanins, Western Carpathians, Slovakia. Canadian Mineralogist, 32, 319-326.
Späť na začiatok stránky
Uvit         CaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH,O)4         trig.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Uva, Srí Lanka (Kunitz, 1929)
Najstarší opis z územia Slovenska: Zlatá Idka (Chovan et al., 2003)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Zlatá Idka (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 11 μm veľká časť uvitovo-dravitového kryštálu (Ozdín, nepubl.)

Uvitovo-dravitový (Drv) kryštál so skorylom (Srl) a kremeňom (Qtz) v turmalinite zo Zlatej Idky (BEI) (Foto: D. Ozdín).

 
Poznámky: Uvit opísaný Bouškom et al. (1973) zdiskreditovali Uher a Ozdín (2000) a Uher et al. (2002). Na základe revízie tých istých vzoriek zistili, že ide len o Ca-bohatý dravit.
Literatúra
Bačík P., 2006: Turmalinity Západných Karpát: chemické zloženie a genetické aspekty. Manuskript, Archív Katedra ložiskovej geológie. Prírodov. fakulty Univ. Komen., Bratislava, 148 s.

Bouška V., Povondra P., Lisý E., 1977: Uvit z Hnúště. Acta Univ. Carol. Geol., 3, 163-170.

Chovan M., Moravanský D., Ozdín D., Pršek J., 2003: Turmalíny - Zlatá Idka. Mineralogická správa. Manuskript, Archív Katedry miner. a petr. Prírodov. fakulty Univ. Komen., Bratislava, 41 s.
Kunitz W., 1929: Beiträage zur Kenntnis der magmatischen Assoziationen. I. Die Mischungsriehen in der Turmalingruppe und die genetischen Beziehungen zwischen Turmalinen und Glimmern [hypothetical end member].Chemie der Erde, 4, 208-251.
Uher P. & Ozdín D., 2000: Dravit z Hnúšte - Mútnika: Revízia "uvitu". Natura Carpatica, 41, 15-20.
Uher P., Janák M., Ozdín D., 2002: Calcian dravite from metacarbonate rocks of the Mútnik magnesite-talc deposit, Hnúšťa, Slovakia. Neues Jahr. für Miner., Monatsh., 2, 68-84.
Späť na začiatok stránky
Uytenbogaardtit         Ag3AuS2      tetr.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Tambang Sawah, Sumatra, Indonézia (Barton et al., 1978)
Najstarší opis z územia Slovenska: Hodruša-Hámre (Majzlan, 2009)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Hodruša-Hámre (1), Kremnica (3)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 55 μm zrno (Hodruša-Hámre; Majzlan, 2009) - na základe zmerania zrna na fotografii
Fotografia je v práci Majzlana (2009)
 
Poznámky:
Literatúra

Barton M. D., Kieft C., Burke E. A. J., Oen I. S., 1978: Uytenbogaardtite, a new silver-gold sulfide. Canadian Mineralogist, 16, 4, 651-657.

Košuth M., 1992: Príspevok k technickej mineralógii striebra ložiska Kremnica-Šturec. In: Zborník Stříbrné minerální asociace v Československu. Donovaly, 74-81.
Majzlan J., 2009: Ore mineralization at the Rabenstein occurence near Banská Hodruša, Slovakia. Mineralia Slovaca, 41, 1, 41-54.
Späť na začiatok stránky