Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Gadolinit-(Ce), gahnit, galenit, galenobizmutit, garavellit, garronit, gasparit-(Ce), gaylussit, geikielit, geokronit, georgiadesit, gersdorffit, gibbsit, giessenit, gismondín, gladit, glaukodot, glaukofán, goethit, goldfieldit, goldmanit, gorceixit, goslarit, goyazit, grafit, grandidierit, greenockit, greigit, grossulár, gudmundit, gustavit, gyrolit, grunerit, gadolinit-(Y).
Gaylussit         Na2Ca(CO3)2·5H2O         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 3
Typová lokalita: Lagunilla, Mérida, Venezuela (Boussingault, 1826)
Najstarší opis z územia Slovenska: Dolný Harmanec (Leonhard, 1843)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Dolný Harmanec (3)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: -
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: 
Literatúra
Boussingault J. B., 1826:  Analyse d´une nouvelle sunstance minérale (la Gay-Lussite). Annales de Chimie et de Physique, 31, 270-276.

Leonhard G., 1843: Handwörterbuch der topographischen Mineralogie. Heidelberg Akad. Verlags-Handlung von J. C. B. Mohr, 593 s.

Tóth M., 1882: Magyarország ásványai különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Budapest, 509 s.

Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaisserthum Österreich. I. Wilhem Braumüller, Wien, 627 s.

Späť na začiatok stránky
Goldfieldit         Cu12(Te,Sb,As)4S13         kub.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Mohawk mine, Goldfield District, Esmeralda Co., Nevada, USA (Ransome, 1909)
Najstarší opis z územia Slovenska: Kremnica (Maťo & Háber, 1990)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Kremnica (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: ?
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: 
Literatúra
Ransome F. L., 1909: Geology and ore deposits of Goldfield, Nevada. USGS Professional Paper, 66, 165-167.
Maťo Ľ., 1994: Minerály tetraedritovo-tennantitovo-goldfielditového radu z Kremnice. Mineralia Slovaca, 26, 5, 433-444.
Maťo Ľ. & Háber M., 1990: Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli. Mineralia Slovaca, 22, 4, 383-384.
Späť na začiatok stránky
Goldmanit         Ca3V3+2(SiO4)3         kub.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Laguna U-mining District, Valencia Co., Nové Mexiko, USA (Moench & Meyrowitz, 1964)
Najstarší opis z územia Slovenska: Pezinok (Uher et al., 1994a, b)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Pezinok (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 3 mm (Pezinok; Ozdín et al., 2008)

Goldmanit v pyritovo-pyrotitovej rude z lokality Pezinok - Rybníček. (Foto D. Ozdín)

Goldmanit v limonite z lokality Pezinok - Rybníček. Šírka obrázku ~3 mm. (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky:
Literatúra
Moench R. H. & Meyrowitz R., 1964: Goldmanite, a vanadium garnet from Laguna, New Mexico. American Mineralogist, 49, 644-655.
Ozdín D., Sečkár M., Števko M., 2008: Nové nálezy minerálov z Pezinku v Malých Karpatoch. Minerál, 16, 6, 528-533.

Uher P., Chovan M., Majzlan J., 1994b: Vanádovo-chrómový granát z Malých Karpát. Minerál, 2, 163-164.

Uher P., Chovan M., Majzlan J., 1994a: Vanadium-chromium garner in mafic pyroclastic rocks of the Malé Karpaty Moutanins, Western Carpathians, Slovakia. Canadian Mineralogist, 32, 319-326.

Uher P., Kováčik M., Kubiš M., Shtukenberg A., Ozdín D., 2008: Metamorphic vanadian-chromian silicate mineralization in carbon-rich amphibole schists from the Malé Karpaty Moutains, Western Carpathians, Slovakia. American Mineralogist, 93, 1, 63-73.

Späť na začiatok stránky
Gustavit         PbAgBi3S6         romb.
Index výskytu na Slovensku: 2                                              Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Ivigtut, Grónsko, Dánsko (Karup-Møller, 1970)
Najstarší opis z územia Slovenska: Hnúšťa-Mútnik (Ragan & Caňo, 1991)
Lokality na Slovensku (4) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Bacúch - Sokolova dolina (1), Hnúšťa - Mútnik (1), Chyžné - Herichová (1), Jarabá - Veľká Trojica (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,4 cm  (Chyžné - Herichová; Bálintová et al., 2006a)
 

Gustavit (tmavosivá ihlica vľavo) s heyrovskýitom (sivý, dezintegrovaný, na pravo od gustavitu) v galenite (biely) s kremeňom (čierny) z lokality Chyžné - Herichová; nábrus, fotografia v spätne rozptýlených elektrónoch (BSE) (Bálintová et al., 2006a)

 

 
Poznámky:
Literatúra

Bálintová T., Ozdín D., Števko M., 2006a: Chemické zloženie sulfosolí na lokalite Chyžné-Herichová. Mineralia Slovaca, 38, 4, 303-312.

Bálintová T., Števko M., Ozdín D., 2006b: Sulphosalts of lillianite homologous series from Chyžné occurrence (Slovakia). Miner. Polonica - Special papers, 28, 19-21.

Karup-Møller S., 1970:  Gustavite, a new sulphosalt mineral from Greenland. Canadian Mineralogist, 10, 2, 173-190.

Ozdín D. & Pršek J., 2004: Sulfosoli homologického radu lillianitu z hydrotermálnych mineralizácií Nízkych Tatier. Mineralia Slovaca, 36, 3-4, 279-285.
Pršek J. & Chovan M., 2001: Hydrothermal Carbonate and Sulphide Mineralization in the Late Paleozoic Phyllites (Bacúch, Nízke Tatry Mts.). Geolines, 13, 27-34.
Ragan M., 1989: Mineralogická, geochemická a paragenetická charakteristika sulfidickej mineralizácie v oblasti Hnúšte (veporikum). Manuskript (Kandidátska dizertačná práca), Archív SAV, 199 s.
Ragan M. & Caňo F., 1991: Prvé údaje o dvoch nových sulfosoliach (CuPbSbBi a AgPbBiSb) so selénom z mastencového ložiska Hnúšťa. Mineralia Slovaca, 23, 1, 36.
Späť na začiatok stránky
Gyrolit         NaCa16(Si23Al)O60(OH)5·15H2O         trikl.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: The Storr, Portree, Trotternish, Škótsko, Veľká Británia (Anderson, 1851)
Najstarší opis z územia Slovenska: Vysoká (Harman et al., 1989)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Vechec (1), Vysoká (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska:
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra

Anderson T., 1851: Description and Analysis of Gyrolite, a New Mineral. Philos. Mag. Sect. IV, 1, 111-115.

Ďuďa R., Scharmová M., Černý P., 1993: Minerály xenolitov z Vechca (Slanské vrchy). Zborník Východoslovenského múzea, 34, 17-29.

Harman M., Horváth I., Števula L., Petr K., 1989: Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy). Mineralia Slovaca, 21, 4, 357-367.

Späť na začiatok stránky