Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Nakrit, nambulit, natroalunit, natrojarosit, natrolit, naumannit, nefelín, nesquehonit, newberyit, nikel, nikelfosfid, nikelín, nikelskutterudit, nitrit, nontronit, nuffieldit.
Naumannit         Ag2Se         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                              Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Tilkerode, Harz, Sasko-Anhaltsko, Nemecko (Rose, 1828)
Najstarší opis z územia Slovenska: Banská Štiavnica a Hodruša-Hámre (Jeleň, 1994)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (1), Hodruša-Hámre (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,1 mm  (Hodruša-Hámre; Jeleň, 1994)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Jeleň S., 1994: Naumannit - prvý selenid v rudách štiavnicko-hodrušského rudného poľa. Mineralia Slovaca, 26, 1, 63-66.

Rose G., 1828: Über ein neues Selenerz vom Harz. Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie, 14, 471-473.

Späť na začiatok stránky
Newberyit         MgHPO4·3H2O         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                          Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 2?
Typová lokalita: jaskyne Skipton, Mt. Widderin, Skipton, Victoria, Austrália (van Rath, 1879)
Najstarší opis z územia Slovenska: Banská Štiavnica (Koszowska in Szakáll et al., 2002)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (2?)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: -
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra
Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit,  Praha, 480 s.
van Rath G., 1879: Note sur deux nouveaux phosphates du guano. Bulletin de la Société Minéralogique de France, 2, 79-82.
Späť na začiatok stránky
Nikelfosfid         (Ni,Fe)3P         tetr.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: meteorit Butler, Bates Co., Missouri, USA (Britvin et al., 1999)
Najstarší opis z územia Slovenska: Lenartov - meteorit Lenartov (Britvin et al., 1999)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Lenartov - meteorit Lenartov (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,03 mm (Lenartov; Britvin et al., 1999)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky:
Literatúra

Britvin S. N., Kolomensky V. D., Boldyreva M. M., Bogdanova A. N., Kretser Y. L., Boldyreva O. N., Rudashesky N. S., 1999: Nickelphosphide (Ni, Fe)3P, the nickel analog of schreibersite, Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva, 128, 3, 64-72.

Späť na začiatok stránky
Nitrit         KNO3         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 3
Typová lokalita: vápencové jaskyne v Kentucky a Tennessee, obe USA (?)
Najstarší opis z územia Slovenska: ? (Szakáll et al., 2002)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): ? (Silická planina) (3)
Veľkosť: ?
Najväčší kryštál z územia Slovenska: -
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: Veľmi pochybný výskyt s presne nešpecifikovanou lokalitou na Silickej planine.
Literatúra
Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit,  Praha, 480 s.
Späť na začiatok stránky
Nuffieldit         Pb2Cu(Pb,Bi)Bi2S7         romb.
Index výskytu na Slovensku: 2                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Patsy Creek, Kitsault - Lime Creek Stock, Alice Arms, Britská Kolumbia, Kanada (Kingston, 1968)
Najstarší opis z územia Slovenska: ? (Spišsko-gemerské rudohorie) (Hurný & Krištín, 1978)
Lokality na Slovensku (5) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Brezno - Hviezda (1), Brezno - Zingoty (Mlynná dolina) (1), Slovinky (1), Vyšná Boca - Bruchatý grúnik (1), ? (Spišsko-gemerské rudohorie) (1)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,19 mm (Vyšná Boca; Ozdín, 2003)

Ihlice nuffielditu (tmavosivý) a giessenitu (biely) v kremeni z lokality Zingoty v Mlynnej doline. Nábrus, fotografia v spätne rozptýlených elektrónoch (BSE) (Foto D. Ozdín)

Tmavosivý nuffieldit prerastajúci sa s kobellitom z lokality Brezno - Hviezda. Nábrus, fotografia v spätne rozptýlených elektrónoch (BSE) (Pršek & Ozdín, 2004)

 
Poznámky:
Literatúra
Hurný J. & Krištín J., 1978: Chemical composition of bismuth minerals from some deposits of the northern part of the Spišsko-gemerské rudohorie Mountains (eastern Slovakia). Int. Mineral. Assoc., XIth General Meet. (Novosibirsk), Abstr., Vol., 142.
Kingston P. W., 1968: Studies of mineral sulphosalts; [Part] 21, Nuffieldite, a new species. Canadian Mineralogist, 9, 4, 439-452.
Ozdín D., 2003: Mineralógia a genéza sideritovej mineralizácie Ďumbierskych Tatier. Dizertačná práca, Archív Kat. miner. a petrol. Prír. fak. UK, Bratislava, 194 s.
Pršek J., Makovicky M., Chovan M., Smirnov A., 2006: A note on chemical composition of nuffieldite solid-solution from sulphide mineralizations (Western Carpathians, Slovakia). Mineralogia , Polonica 37, 1, 51-60.
Pršek J. & Ozdín D., 2004: Nuffieldit Pb2Cu(Pb,Bi)Bi2S7 z hydrotermálnych mineralizácií Nízkych Tatier. Mineralia Slovaca, 36, 3-4, 273-278.
Späť na začiatok stránky