Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Eastonit, eclarit, edenit, egirín, emplektit, enargit, enigmatit, enstatit, epidot, epistilbit, epsomit, erytrit, euchroit, evenkit.
Eclarit         Pb9(Cu,Fe)Bi12S28         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                           Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Bärenbad Grube, Hollersbachtal, Salzburg, Rakúsko (Paar et al., 1983)
Najstarší opis z územia Slovenska: Brezno - Hviezda (Pršek et al., 2008)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Brezno - Hviezda (1), Jasenie - Kyslá (3)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,65 mm (Brezno - Hviezda; Pršek et al., 2008) - na základe fotografie
 
Eclarit (sivý) s kobellitom (tmavosivý) a kremeňom (čierny) z lokality Brezno - Hviezda (šírka obrázku 0,35 mm; fotografia v spätne rozptýlených elektrónoch)  
Poznámky: Eclarit uvádzaný z lokality z lokality Hnúšťa - Mútnik (Ragan, 1989) je meneghinit.
Literatúra
Bláha M. & Bartoň B., 1991: Jasenie W-Au: Mineralógia. Manuskript, Archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 61 s.
Paar W. H., Chen T. T., Kupčík V., Hanke K., 1983: Eclarit, (CuFe)Pb9Bi12S28, ein neues Sulfosalz von Bärenbad, Hollersbachtal, Salzburg, Österreich. Mineral. Petrol., 32, 103-110.
Pršek J., Ozdín D., Sejkora J., 2008: Eclarite and associated Bi sulphosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts., Slovak Republic). Neues Jhb. Miner., Abh., 185, 2, 117-130.
Ragan M., 1989: Mineralogická, geochemická a paragenetická charakteristika sulfidickej mineralizácie v oblasti Hnúšte (veporikum). Manuskript, Archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 199 s.
Späť na začiatok stránky
Euchroit         Cu2+2(AsO4)(OH)·3H2O         romb.
Index výskytu na Slovensku: 1                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Ľubietová, ložisko Svätodušná, Slovensko (Breithaupt, 1823)
Najstarší opis z územia Slovenska: Ľubietová (Breithaupt, 1823)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Ľubietová - Svätodušná (1), Poniky - Farbište (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 2 cm (Ľubietová - Svätodušná; Figuschová, 1977)

Euchroit z Ľubietovej - Svätodušnej; šírka výrezu 1 cm. (Foto D. Ozdín)

Euchroit z lokality Poniky - Farbište (veľkosť výrezu cca 2 cm). (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky:
Literatúra
Berry L. G., 1951: Observations on conichalcite, cornwallite, euchroite, liroconite and olivenite. Am. Miner., 36, 484-503.
Breithaupt F. A., 1823: Vollständige Charakteristik des Mineral Systems. Arnold, Dresden.
Figuschová M., 1977: Sekundárne minerály medi z Ľubietovej. In: Zborník referátov z konferencie Ložiskotvorné procesy Západných Karpát, Bratislava, 135-137.
Finney J. J., 1966: Refinement of the crystal structure of euchroite, Cu2(AsO4)(OH)·3H2O. Acta Crystallogr., 21, 437-440.

Gissinger T., 1896: Neue Flächen am Euchroit. Földt. Közl., 26.

Giuseppetti G., 1963: La struttura cristallina dell´eucroite Cu2(AsO4)(OH)·3H2O. Period. Mineral., 32, 131-156.

Haidinger W., 1825: Ueber den Euchroit, eine neue Mineralspecies. 1. Vorläufige Notiz über dieses Mineral.  J. Chem. Phys., 45, 231-232.

Hintze C., 1933: Handbuch der Mineralogie. 1. Bd., 4. Abt., 2. H. Walter de Gruyter u. Company, Berlin und Leipzig, 1272 s.

Church A. H., 1895: A chemical study of some native arsenates and phosphates. Mineral. Mag., 11, 1-12.

Kühn O. B., 1844: Über einige natürliche phosphorsaure und arsensaure Kupfersalze.  Ann. Chem. Pharm., 51, 123-132.

Láznička P., 1965: Mineralogické poměry na středním Slovensku. Národní Muzeum, Praha, 35 s.
Řídkošil T., 1981: Arseničnany mědi z Farbiště na středním Slovensku. Čas. Mineral. Geol., 26, 92.

Schrauf A., 1860: Krystallographisch-optische Untersuchung über die Identität des Wolnyn mit Schwerspath. Sitzungsber. Kais. Akad. Wiss. Wien, Mat. Naturwiss. Kl., 52, 1-6, 286-298.

Tóth M., 1882: Magyarország ásványai különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Budapest, 509 s.

Turner E., 1825: Ueber den Euchroit, eine neue Mineralspecies. 2. Chemische Analyse desselben. J. Chem. Phys., 45, 233-237.

Wöhler F., 1844: Notiz über den Euchroit.  Ann. Chem. Pharm., 51, 285-286.

Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaisserthum Österreich. I. Wilhem Braumüller, Wien, 627 s.

Zipser Ch. A., 1816: Beitrag zur Charakteristik des phosphorsauren Kupfers. Taschenb. gesammte Mineral., 10, 281.
Späť na začiatok stránky