Aktualizácia 20. 5. 2022
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2022: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2022 Daniel Ozdín´s mineralogical website.

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Xantokonit, xenotím-(Y).
Xantokonit         Ag3AsS3         mon.
Index výskytu na Slovensku: 1                                            Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 3
Typová lokalita: Freiberg, Nemecko (Breithaupt, 1840)
Najstarší opis z územia Slovenska: Banská Štiavnica (Zepharovich, 1859)
Lokality na Slovensku (2) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (3), Byšta (3)
Veľkosť: mikroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 0,3 mm (Banská Štiavnica; Tóth, 1882)

Fotografia nie je k dispozícii

 
Poznámky: Vzhľadom na kvantitu (najmä strieborných) As minerálov a podobnosť s inými minerálmi striebra a sfaleritu v Banskej Štiavnici, pri povrchných identifikáciách tohto minerálu z 19. storočia je jeho výskyt na tejto lokalite veľmi málo vierohodný a pravdepodobný.
Literatúra

Breithaupt A., 1840: Xanthokon, ein neues Glied der Ordnung der Blenden. Journal für Praktische Chemie, 20, 67-69.

Koděra P., Rojkovičová Ľ., Košárková M., 1998: Mineralogická správa lokality Byšta, Au-Ag. Manuskript, Archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 68 s.

Tóth M., 1882: Magyarország ásványai. Budapest, 568 s.

Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. I. Band. Wilhelm Braumüller, Wien, 627 s.

Späť na začiatok stránky
Xenotím-(Y)         YPO4         tetr.
Index výskytu na Slovensku: 4                                             Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Hidra, Flekkefjord, Vest-Agder, Nórsko (Beudant, 1832)
Najstarší opis z územia Slovenska: Bratislava (Valach, 1954)
Lokality na Slovensku (33) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (3?), Betliar (1), Bratislava (1), Brezno-Koleso (1), Brusno (1), Byšta (1?), Čierny Balog (1), Čučma (1), Gemerská Poloma (1), Hnilčík-Roztoky (1?), Hnilec (3), Hnúšťa (?), Chvojnica (?), Chyžné - Herichová (1), Jasenie (?), Kokava nad Rimavicou (?), Ľubietová (1), Magurka (1?), Medzev (3), Medzibrod (1), Moravany nad Váhom (1), Novoveská Huta (1?), Poproč (?), Prakovce (1), Remetské Hámre (1?), Rochovce (1), Rožňava (1), Slovinky (1), Tisovec - Rejkovo (1), Vysoké Tatry - Gerlach (1), Vyšná Boca - Chopec (1), Zlatá Baňa (1), Zlatá Idka (3)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 2 mm (Bratislava; Valach, 1954)
Fotografia nie je k dispozícii
 
Poznámky: -
Literatúra

Bacsó,Z.,Ďuďa,R.,1988: Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre. Mineralia Slovaca, 3, 193-220.

Bálintová T., Števko M., Ozdín D., 2006: Sulphosalts of lillianite homologous series from Chyžné occurrence (Slovakia). Miner. Polonica - Special papers, 28, 19-21.

Beudant F. S., 1832: Trailé élémentaire de Minéralogie. Second edition. 2 Vol., 2, 552.
Ďuďa R., Kotuľak P., Kaňa R., 1993: Bergbau und Mineralien von Banská Štiavnica (Schemnitz), Slowakei. Emser Hefte, 14, 3, 1-70.
Ďuďa R. ed., 1981: Minerály severnej časti Slanských vrchov. Mineralia Slovca, Monografia 2, Bratislava, 98 s.
Gawęda A., 2006: Apatite-rich rock from the High Tatra granite, Western Carpathians. Mineralogia Polonica, 29, 127-130.
Koděra P., Rojkovičová Ľ., Košárková M., 1998: Mineralogická správa lokality Byšta, Au-Ag. Manuskript, Archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 68 s.
Kubiš M. & Broska I., 2006: Petrography, mineralogy and geochemistry of Betliar granite body (Gemeric unit, Western Carpathians,Slovakia). Miner. Polonica - Special Papers, 28, 121- 123.
Ondrejka M., Uher. P., Pršek J., Ozdín D., 2007: Arsenian monazite-(Ce) and xenotime-(Y), REE arsenates and carbonates from the Tisovec-Rejkovo rhyolite, Western Carpathians, Slovakia: Composition and substitutions in the (REE,Y)XO4 system (X = P, As, Si, Nb, S). Lithos, 95, 116-129.

Ozdín D., 2003: Mineralógia a genéza sideritovej mineralizácie Ďumbierskych Tatier. Dizertačná práca, Archív Kat. miner. a petrol. Prír. fak. UK, Bratislava, 194 s.

Peterec D. & Ďuďa R., 2003: Zriedkavé minerály Mn – ložiska pri Čučme. Natura Carpatica, 44, 229-236.

Ralph J. & Ralph I., 2008: http://www.mindat.org/show.php?id=4333&ld=1#themap

Rojkovič I., 1997: Uranium Mineralization in Slovakia. Acta Geologica Universitatis Comenianae, Monographic serie, 36.
Uher P. & Broska I., 1989: Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácnych prvkov při Moravanoch n. V. (Považský Inovec). Mineralia Slovaca, 21, 2, 163-174.

Uher P. & Černý P., 1998 : Vzácnoprvková mineralizácia v granitových pegmatitoch Nízkych Tatier. Mineralia Slovaca, 30, 2, 93-94.

Valach J., 1954: Žulové pegmatity Malých Karpát. Geologický Sborník SAV, 5, 26-58.

Späť na začiatok stránky